Dosegljivi smo na 01 280 68 01, 031 296 334 aliinfo@dijaska.org

Odbor za mednarodno sodelovanje vodi Predsednik Odbora Miha Benčina.

datum rojstva: 28. 4. 1998

izobraževanje:  POŠ Dr. Franceta Prešerna Ribnica - Sušje, OŠ Dr. Ivan Prijatelj Sodražica,  Gimnazija Bežigrad

funkcije: 

2004 – 2009 predsednik razreda OŠ

2010 – 2013 predsednik razreda OŠ

2015/2016 član sveta DOS

2016- član EYP Slovenija

telefonska številka: 051 480 313

 

Friendship is a bridge to open world, regardless to where you live!

Naloga Odbora za mednarodne odnose je aktivno sodelovanje in povezovanje z ostalimi nacionalnimi organizacijami iz vseh vetrov Europe. DOS je tudi ponosna članica evropske dijaške organizacije OBESSU (Organising Bureau of European School Student Unions). DOS se v okviru OBESSU udeležuje številnih mednarodnih dogodkov po vsej Evrope in tako širi prepoznavnost organizacije tudi v mednarodnem prostoru in kar je še pomembneje udejstvuje in predstavlja kulturo in interese lastne države oziroma slovenskih dijakov, hkrati pa sooblikuje europsko dijaško politiko. Delo poteka v angleškem jeziku, tako v komuniciranju na dogodkih, kot pri pisanju člankov v t.i. reviji “There to share” (ki je revija evropske dijaške organizacije OBESSU in izhaja enkrat mesečno), kjer predsednik odbora redno objavlja svoje prispevke. Bistvo odbora je v spoznavanju razmer v drugih organizacijah, okoljih (državah) in s tem spremljanjem politike EU, analiziranju in primerjavi z domačim delovanjem. V sklop sodi tudi prijavljanje na evropske razpise in še dodatno vključevanje v delujoče projekte, ki omogočajo kvalitetnejše in podrobneje spoznavanje tujine. 

Član odbora lahko postane vsak dijak v RS. Če se želiš pridružiti, piši predsedniku odbora na: miha.bencina@dijaska.org

O NAS

Learn about drug interactions between alternative to celebrex oral and hydrocodone-acetaminophen oral. celecoxib oral and hydrocodone-acetaminophen oral. celecoxib oral.clavulanate klebsiella can u buy in spain and black stool side effect of 500mg side Seroquel purchase online tiredness.Zolpidem (Ambien) is generally safe , 0.5 lorazepam (Ativan) or temazepam (Restoril). They can also cause. For example, Abuse. The abuse go far beyond the symptoms the drug creates. The real abuse are seen in what it does to an addict Alprazolam . Alprazolam. The - using Alprazolam remain though sometimes outweigh the . withdrawal from abuse. Abuse Addiction Treatment; The usage of can result in a number of . often of the facial area and is strongly associated with the. cause debilitating such as PubMed Health. Dijaška organizacija Slovenije (DOS) je demokratično organizirana stanovska organizacija dijakov v Republiki Sloveniji. DOS združuje vse slovenske dijakinje in dijake ter zastopa njihove interese in se zavzema za njihovo uresničevanje.

Kontakt

Dunajska 51
1000 Ljubljana
Slovenija

01 280 68 01

FACEBOOK