Dosegljivi smo na 01 280 68 01, 031 296 334 aliinfo@dijaska.org

Predsedstvo Dijaške organizacije Slovenije je dijaški izvršni organ in je v svojih pristojnostih odgovoren parlamentu in svetu.

Predsedstvo v okviru svojih pristojnosti uresničuje odločitve parlamenta in sveta, uresničuje letni program dela, vodi programsko in projektno delo Dijaške organizacije Slovenije ter opravlja druga dela in naloge določene v tem temeljnem aktu, aktih parlamenta ter sveta in drugih aktih Dijaške organizacije Slovenije.

Člani predsedstva v šolskem letu 2017/2018 so:

Predsednik:

Žiga Stopinšek

Člani Predsedstva DOS:

Kristijan Briški

Nomi Hrast

Tijan Derganc

Rožle Stajner

Lara Nemeček

 

O NAS

comes as a tablet to take by mouth. It is usually taken once a day with or without food. If you are taking to treat narcolepsy or OSAHS, you will Better known as Modafinil tab. Enjoy free shipping with tracking worldwide and full refunds! We accept payments by VISA, MasterCard, and Bitcoin Dijaška organizacija Slovenije (DOS) je demokratično organizirana stanovska organizacija dijakov v Republiki Sloveniji. DOS združuje vse slovenske dijakinje in dijake ter zastopa njihove interese in se zavzema za njihovo uresničevanje.

Kontakt

Dunajska 51
1000 Ljubljana
Slovenija

01 280 68 01

FACEBOOK