Dosegljivi smo na 01 280 68 01, 031 296 334 aliinfo@dijaska.org
Ponedeljek, 15 Februar 2016 Darilo DOS

Darilo DOS

  1.     NAZIV IN SEDEŽ NASLOVNIKA PROJEKTA

Dijaška organizacija Slovenije,  Študentska  organizacija Slovenije, Dunajska 51, 1000 Ljubljana

 

  1.     NAMEN, CILJ IN POMEN PROJEKTA

Namen projekta je finančna oz. materialna pomoč najbolj socialno ogroženim dijakom. Namen projekta je tudi preko projekta povezati Dijaško organizacijo Slovenije s slovenskimi podjetji.

Cilj poziva je je dodelitev nepovratne denarne ali materjalne pomoči prosilcem, ki izpolnjujejo pogoje in merila iz tega poziva in so na njem izbrani.

 

  1.     POGOJI, KI JIH MORAJO IZPOLNJEVATI PROSILCI

            Splošni pogoji:

Darila se lahko dodelijo samo osebam, ki izpolnjujejo spodnji pogoj, da v šolskem letu 2015/16:

-       imajo status dijaka

 

 

  1.     DOKUMENTACIJA, KI JO PREDLOŽIJO PROSILCI
                 Prošnja, dokazila in izjave, ki jih morajo predložiti vsi prosilci:

 

-       Motivacijsko pismo,

-       Pisna prošnja (opis trenutne stiske, opis splošnega socialnega položaja prosilca),

-       Osebni podatki ( ime priimek, stalno/začasno prebivališče, datum rojstva, telefonska številka, mail)

-       Potrdilo ali fotokopija potrdila iz gospodinjske evidence (dobite ga na upravni enoti)

-       Fotokopija potrdila o prejetih dohodkih za koledarsko leto 2015 oz. fotokopija dohodninske odločbe za koledarsko leto 2015 vseh članov gospodinjstva.

-       Potrdilo o vpisu za šolsko leto 2015/16

 

 

  1.     MERILA ZA DODELITEV POMOČI

Pri dodeljevanju pomoči se kot glavne kriterije upošteva:

- trenutna stiska dijaka

- splošni socialni položaj družine

- motivacijsko pismo

 

  1.     IZBIRNI POSTOPEK

Na podlagi skupne ocene opisa socialne stiske, vlog, dokazil, člana komisije neodvisno en od drugega pregledata in točkujeta vlogo, tretji ocenjevalec pa preveri njuni oceni (seštevek točk). V kolikor se oceni (seštevek točk) razlikujeta, poda svoj predlog, ki ga potrdi komisija.

Do enkratne izredne denarne ali materialne pomoči bodo upravičeni tisti prosilci, ki bodo dosegli najmanjše število točk.

Vloge bodo ocenjene objektivno.

 

  1.     NAČIN PREDLOŽITVE VLOG TER OPREMLJENOST VLOG

Prosilec mora vlogo za dodelitev sredstev poslati s priporočeno pošto na naslov: Študentska organizacija Slovenije , Dunajska 51, 1000 Ljubljana

Vloge se lahko oddajo v času trajanja tega poziva.  (30 dni)

Opremljenost vloge: vlogo na poziv je potrebno poslati v zaprti kuverti, na kateri mora biti vidna ustrezna označba: >> ne odpiraj – vloga za dodelitev DARILA DOS<<

Na hrbtni strani naj bo napisan naslov prosilca.

Veljavna bo vloga, ki bo pravilno opremljena in pravilno poslana.

 

  1.     DODATNE INFORMACIJE

Dokumentacija je na voljo na spletni strani: Dijaška organizacija Slovenije.

Dodatne informacije: preko telefona 040/150-901 in e-pošte: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

 

 

O NAS

Dijaška organizacija Slovenije (DOS) je demokratično organizirana stanovska organizacija dijakov v Republiki Sloveniji. DOS združuje vse slovenske dijakinje in dijake ter zastopa njihove interese in se zavzema za njihovo uresničevanje.

Kontakt

Dunajska 51
1000 Ljubljana
Slovenija

01 280 68 01

FACEBOOK