Dijaške pravice

Varuh dijakovih pravic

Varuh dijakovih pravic

Varuh dijakovih pravic dijakom pomaga pri reševanju njihovih problemov znotraj šole. Varuh se vključuje tudi v razprave, povezane s socialno in izobraževalno politiko.

Varuh dijakovih pravic je dijakom na voljo, če imajo kakršnokoli vprašanje v zvezi z učnim in izobraževalnim procesom ali pravicami in težavami v okviru šole.

v.d. Varuh dijakovih pravic v šolskem letu 2013/2014 je Katja Mesarič.

Kontakt:

e-pošta: varuh@dijaska.org
mob. tel.: 051 247 777

Načelna mnenja varuha dijakovih pravic:

Načelno mnenje 0209/01
Ali organi gimnazije lahko kot pogoj za kandidaturo za mesto predsednika dijaške skupnosti določijo minimalni učni uspeh? 

Načelno mnenje 1111/01
Ali ravnatelj, lahko posega in omejuje delo ter aktivnosti skupnosti dijakov organizirane na šoli?

 
Copyrighted by dijaska.org, 2006-2013, Produkcija: Gizmo | Prijava