Projekti v letošnjem šolskem letu

OKROGLE MIZE
DOS bo organiziral sklop okroglih miz na različne teme. Prva bo potekala v decembru na temo maturitetnih besedil pri Slovenščini, v januarju bo potekal posvet na temo volilne pravice.
ZBIRKA UMETNIŠKIH DEL
Na začetku februarja imamo namen pripraviti razpis za določena umetniška dela, v okviru katerega bi dijake pozvali, da nam pošljejo svoje umetnine. Na koncu mandata bo tako lahko nastala razstava dijaških umetniških del, ki bi si jo lahko vsakdo ogledal v eni izmed slovenskih kulturnih ustanov.
ORGANIZACIJA ŠPORTNEGA TURNIRJA
Želimo si, da imajo dijaki čim več tekmovanj, da lahko čim hitreje napredujejo na določenem področju in hkrati dobivajo več izkušenj, ki jih v mladih letih ponavadi primanjkuje. Tekmovanja pa so obenem tudi priložnost za druženje in povezovanje. Pri organizaciji turnirjev bomo sodelovali s panožnimi zvezami in/ali regijskimi dijaškimi skupnostmi.