Univerza na Primorskem

FAKULTETA ZA TURISTIČNE ŠTUDIJE – TURISTICA

 

Kontakt: Žiga Vintar, študent, [email protected]

Študij turizma na portoroški Turistici omogoča študentom, da pridobijo znanja iz različnih smeri; ekonomije, managementa, marketinga, tuji jeziki, družboslovja itd. Ob enem imamo študenti tekom študija veliko priložnosti sodelovanja na različnih projektih, kot je npr. Istrski maraton. V okviru fakultete deluje tudi sTOUdio Turistica, ki študente povezuje z gospodarstvom. Na fakulteti vlada prijetno vzdušje in odnos med profesorji in študenti je kolegialen.  Nenazadnje pa je to fakulteta, kjer nova znanja nabiraš s pogledom na morje.

Programi:

Kulturni turizem – UNI

Turizem – UNI

Management turističnih destinacij – VS

Management turističnih podjetij – VS