Univerza na Primorskem

FAKULTETA ZA VEDE O ZDRAVJU

 

Kontakt: Klemen Marovšek, študent, [email protected]

Fakulteta za vede o zdravju je prostor, kjer se teoretična znanja takoj odražajo v praktičnem okolju, zato ni naključje, da je njen slogan: »Življenju dodajamo znanje!«.

V ospredju dodiplomskih študijskih programov Zdravstvena nega, Prehransko svetovanje – dietetika, Aplikativna kineziologija in Fizioterapija je predvsem njihova aplikativna razsežnost, ki se prenaša neposredno iz akademske sfere v družbeno okolje. Pri tem ima pomembno vlogo praktično usposabljanje študentov v delovnem okolju, ki jim na eni strani nudi dragocene izkušnje za opravljanje bodočega poklica, na drugi strani pa predstavlja pomembno vez med fakulteto in lokalnim okoljem. Na podiplomskih študijskih programih pa se študentje srečajo s poglobljenimi vsebinami, ki jih nadgrajujejo s samostojnim strokovnim in raziskovalnim delom.

Fakulteta za vede o zdravju želi postati najuglednejša izobraževalna in znanstveno-raziskovalna institucija na področju zdravja, prehrane in gibanja na nacionalni ravni. Kot partnerska izobraževalna in raziskovalna institucija želi doseči mednarodno prepoznavnost in vpetost v mrežo najkakovostnejših izobraževalnih ustanov s področja poklicev v zdravstvu in športu. Pri ustvarjanju novih znanj in oblikovanju novih izobraževalnih ter znanstveno-raziskovalnih vsebin želi slediti potrebam in pobudam okolja. Z namenom izboljšanja, povrnitve ali ohranjanja zdravja ljudi želi znanje prenašati na vsa družbena okolja.

Za program Aplikativne kineziologije sem se odločil, ker obožujem šport in je z mano povezan že celo življenje. Že od malih nog sem želel pomagat ljudem, ki potrebujejo mojo pomoč in jim pomagat na njihovi poti bodisi v izgubi kilogramov ali pa v športno specifični smeri na primer kondicijski pripravi.

Področje Aplikativne kineziologije je zelo veliko, zato se mi zdi, da je izbira v kateri smeri bi rad deloval zelo velika in si jo lahko izbereš sam tekom študija. Kot Kineziolog si lahko zaposlen v različnih smereh. Najpogostejša je verjetno osebni trener, moja želja pa je nekoč postati vrhunski kondicijski trener. Delujemo lahko tudi na področju rekreacije, aktivnega premora v podjetjih, ustanovah, ali pa na področju prilagojene športne aktivnosti na primer šport otrok, starostnikov, vadbe za invalide.

Program Aplikativna Kineziologija je 3-letni program, imamo pa tudi možnost študiranja na 2. in 3. stopnji. Študij poteka v Izolski bolnici, kjer se dogajajo predavanja in nekatere vaje, veliko imamo tudi vaj v laboratoriju v Izoli in nekaj v Kopru na stadionu in ostalih športnih objektih. Naš študij zagotavlja res veliko možnosti za sodelovanje v obštudijskih aktivnostih, kot na primer raziskovalne naloge, pomoč na fakulteti…

Na naši fakulteti, mi je najbolj všeč okolje, ki te res spodbuja, da najdeš, kar te navdušuje. Profesorji so vsi zelo pripravljeni pomagat in zelo spodbujajo k aktivnemu sodelovanju v ostale dejavnosti na fakulteti. Seveda imamo tudi študentske zabave, ki so res zakon!

Programi:

Aplikativna kineziologija – UNI

Fizioterapija – UNI

Prehransko svetovanje – dietetika – VS

Zdravstvena nega – VS