Obšolsko udejstovanje

DOS

www.dijaska.org

DSL

https://www.dsl-lj.si

“Dijaška skupnost Ljubljana, središče aktivnega življenja srednješolcev v prestolnici.”

Dijaška skupnost Ljubljana je demokratično organizirana dijaška organizacija. Dijaška skupnost Ljubljana združuje vse dijakinje in dijake Mestne občine Ljubljana in Občine Škofljica ter zastopa njihove interese in se zavzema za njihovo uresničevanje.

DSM

http://www.dsm.si

Dijaki in študentje iz Maribora in okolice, skrbimo za preživljanje prostega časa dijakov. Popestrimo jim vikende in jim damo možnost da se izkažejo in pokažejo svoj talent, da prispevajo kaj v dobrodelne namene, da se med vikendom tudi malo sprostijo in tudi, da spregovorijo o problemih na okrogli mizi. Naš največji interes je medsebojno povezovanje dijakov, širiti kulturne in zabavne vsebine ter jim pomagati kolikor le zmoremo.

ODS

https://soup.si/sl/novice/volitve-obalne-dijaske-skupnosti-1

DIJAŠKA SEKCIJA ŠKIS

https://skis-zveza.si/odbor-za-dijake-zveze-skis/