Odbor za regionalno sodelovanje in povezovanje

Odboru za regionalno sodelovanje in povezovanje predseduje: Živa Dokl

e-pošta: ziva.dokl@dijaska.org

Glede na majhnost naše države bi morale biti vezi med regijami močnejše. Na Dijaški organizaciji Slovenije se zavedamo, kako pomembno je regionalno sodelovanje in povezovanje, zato se ta odbor ukvarja z ustvarjanjem možnosti za zbliževanje dijakov in šol celotne Slovenije.

Član odbora lahko postane vsak dijak v RS. Če se želiš pridružiti, nam lahko pišeš na elektronski naslov: