Odbor za regionalno sodelovanje in povezovanje

Odboru za regionalno sodelovanje in povezovanje predseduje: Živa Dokl

e-pošta: [email protected]

Glede na majhnost naše države bi morale biti vezi med regijami močnejše. Na Dijaški organizaciji Slovenije se zavedamo, kako pomembno je regionalno sodelovanje in povezovanje, zato se ta odbor ukvarja z ustvarjanjem možnosti za zbliževanje dijakov in šol celotne Slovenije.

Član odbora lahko postane vsak dijak v RS. Če se želiš pridružiti, nam lahko pišeš na elektronski naslov: