Univerza na Primorskem

FAKULTETA ZA HUMANISTIČNE ŠTUDIJE

Kontakt: Anđela Nedeljković, študentka, [email protected]

Fakulteta za humanistične študije Univerze na Primorskem je po mojem mnenju ena izmed boljših opcij, ki jo lahko izberete na naši univerzi. Vsak program znotraj fakultete ponuja odlično znanje na področju le-tega. Programi študentom omogočajo učenje mnogih jezikov, za katere se odločite… Zaradi manjših skupin, znotraj katerih se izvaja študijski proces, je interakcija s profesorji in sošolci veliko boljša.

Fakulteta se nahaja v samem centru Kopra, v bližini vseh fakultet. Vse smeri na dodiplomskem študiju, na fakulteti trajajo 3 leta, 180 ECTS, podiplomski študij pa traja 2 leti, 120 ECTS.

Sama sem izbrala Medijsko smer, predvsem zato, ker je fakulteta zares ponudila odlične pogoje za izobraževanje. Prihajam iz Srbije in smatram, da mi izbira fakultete za diplomiranje v državi članici EU, “odpira več vrat” za pridobitev zaposlitve.

Za Medijsko smer na naši fakulteti sem se odločil predvsem zato, ker imam željo opravljati neko javno delo. Ker prihajam iz Srbije, mislim, da mi univerzitetna diploma države članice EU “odpira več vrat” za izbiro in zaposlitev po diplomi, kar je bil vsekakor razlog, da sem se odločil za študij v Sloveniji in ne v Srbija.

Po končanem študiju na FHŠ se lahko študent odloči, da si bo ustvaril kariero kot novinar, referent, na področju PR, medijskih načrtovalcev v medijih, v raziskovalnih skupinah za javnomnenjske raziskave, v institucijah za odnose z javnostmi, pa tudi v medijski raziskovalni projekti.

V okviru študije obstaja fakultetna revija, kjer lahko študent prostovoljno sodeluje pri pisanju člankov za revijo. V drugem letniku dodiplomskega študija je potrebna 90-urna praksa.

Programi:

Geografija – UNI

Italijanistika – UNI

Komuniciranje in mediji – UNI

Medkulturno jezikovno posredovanje – UNI

Slovenistika – UNI

Zgodovina – UNI

Arheologija – UNI

FAKULTETA ZA MANAGEMENT

Kontakt: Adimir Preradović, [email protected]

Fakulteta za Management je zagotovo najboljša izbira Univerze na Primorskem. Gre za fakulteto, ki nudi izjemno široko paleto znanja, ki posledično omogoča zaposlitev v različnih sektorjih. Profesorji so izjemno prilagodljivi in tudi predavanja so obarvana zelo zanimivo. Bistvo izobrazbe je v tem, da ti razširi obzorja in lahko rečem, da Fakulteta za Management zagotovo izpolnjuje to svoje poslanstvo. Podjetniško obarvan študij, ki prepleta naravoslovna in družboslovna znanja je odlična odskočna deska za nadaljnjo kariero. Tudi študentje na Fakulteti so izjemno povezani med seboj in si pomagaj pri vseh študijskih obveznostih. Študentski predstavnik fakultete poskrbijo za izjemno paleto različnih dogodkov, ki zagotavljajo dobro zabavo celotno študijsko leto. Program se povezuje z gospodarstvom, sodobnimi trendi in, v času moje študija, smo z kolegi obiskali tudi dve veliki podjetji na Primorskem, s tem smo dobili vpogled v delovanje gospodarske družbe. Tudi praktično usposabljanje ti zagotavlja nova znanja in povezovanje z gospodarstvom. Sam sem delal v podjetju, ki se ukvarja z trgovino na debelo in drobno in sem takrat zelo natančno spoznal računovodski sektor ter ostale sektorje v podjetju. Mislim, da fakulteta ponuja izjemno veliko znanj in je definitivno odlična izbira za vse tiste, ki si želijo delovati v podjetniškem in ekonomskem sektorju.

Programi:

Management – UNI

management – VS

FAKULTETA ZA MATEMATIKO, NARAVOSLOVJE IN INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE

Kontakt: Siniša Panič, študent, [email protected]

FAMNIT – Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijsko tehnologijo ponuja različne možnosti. Zagotavlja dober program in vas pripravi na prihodnost. Po končani fakulteti lahko delate kot programski inženir, programer ali spletni oblikovalec, profesor in še veliko več.

Dodiplomski študij traja 3. leta in potem se lahko vpišete  še na dvoletni magistrski program.

Fakulteta je v samem središču starega mestnega jedra Kopra, blizu Titovega trga.

Obstajajo številna tekmovanja iz matematike in programiranja, v katerih lahko sodelujete. Za tiste najuspešnejše so omogočena tudi razna mednarodna tekmovanja.

Programi:

Bioinformatika – UNI

Biopsihologija – UNI

Matematika – UNI

Matematika v ekonomiji in financah – UNI

Računalništvo in informatika – UNI

Varstvena biologija – UNI

Sredozemsko kmetijstvo – VS

FAKULTETA ZA TURISTIČNE ŠTUDIJE – TURISTICA

Kontakt: Žiga Vintar, študent, [email protected]

Študij turizma na portoroški Turistici omogoča študentom, da pridobijo znanja iz različnih smeri; ekonomije, managementa, marketinga, tuji jeziki, družboslovja itd. Ob enem imamo študenti tekom študija veliko priložnosti sodelovanja na različnih projektih, kot je npr. Istrski maraton. V okviru fakultete deluje tudi sTOUdio Turistica, ki študente povezuje z gospodarstvom. Na fakulteti vlada prijetno vzdušje in odnos med profesorji in študenti je kolegialen.  Nenazadnje pa je to fakulteta, kjer nova znanja nabiraš s pogledom na morje.

Programi:

Kulturni turizem – UNI

Turizem – UNI

Management turističnih destinacij – VS

Management turističnih podjetij – VS

FAKULTETA ZA VEDE O ZDRAVJU

Kontakt: Klemen Marovšek, študent, [email protected]

Fakulteta za vede o zdravju je prostor, kjer se teoretična znanja takoj odražajo v praktičnem okolju, zato ni naključje, da je njen slogan: »Življenju dodajamo znanje!«.

V ospredju dodiplomskih študijskih programov Zdravstvena nega, Prehransko svetovanje – dietetika, Aplikativna kineziologija in Fizioterapija je predvsem njihova aplikativna razsežnost, ki se prenaša neposredno iz akademske sfere v družbeno okolje. Pri tem ima pomembno vlogo praktično usposabljanje študentov v delovnem okolju, ki jim na eni strani nudi dragocene izkušnje za opravljanje bodočega poklica, na drugi strani pa predstavlja pomembno vez med fakulteto in lokalnim okoljem. Na podiplomskih študijskih programih pa se študentje srečajo s poglobljenimi vsebinami, ki jih nadgrajujejo s samostojnim strokovnim in raziskovalnim delom.

Fakulteta za vede o zdravju želi postati najuglednejša izobraževalna in znanstveno-raziskovalna institucija na področju zdravja, prehrane in gibanja na nacionalni ravni. Kot partnerska izobraževalna in raziskovalna institucija želi doseči mednarodno prepoznavnost in vpetost v mrežo najkakovostnejših izobraževalnih ustanov s področja poklicev v zdravstvu in športu. Pri ustvarjanju novih znanj in oblikovanju novih izobraževalnih ter znanstveno-raziskovalnih vsebin želi slediti potrebam in pobudam okolja. Z namenom izboljšanja, povrnitve ali ohranjanja zdravja ljudi želi znanje prenašati na vsa družbena okolja.

Za program Aplikativne kineziologije sem se odločil, ker obožujem šport in je z mano povezan že celo življenje. Že od malih nog sem želel pomagat ljudem, ki potrebujejo mojo pomoč in jim pomagat na njihovi poti bodisi v izgubi kilogramov ali pa v športno specifični smeri na primer kondicijski pripravi.

Področje Aplikativne kineziologije je zelo veliko, zato se mi zdi, da je izbira v kateri smeri bi rad deloval zelo velika in si jo lahko izbereš sam tekom študija. Kot Kineziolog si lahko zaposlen v različnih smereh. Najpogostejša je verjetno osebni trener, moja želja pa je nekoč postati vrhunski kondicijski trener. Delujemo lahko tudi na področju rekreacije, aktivnega premora v podjetjih, ustanovah, ali pa na področju prilagojene športne aktivnosti na primer šport otrok, starostnikov, vadbe za invalide.

Program Aplikativna Kineziologija je 3-letni program, imamo pa tudi možnost študiranja na 2. in 3. stopnji. Študij poteka v Izolski bolnici, kjer se dogajajo predavanja in nekatere vaje, veliko imamo tudi vaj v laboratoriju v Izoli in nekaj v Kopru na stadionu in ostalih športnih objektih. Naš študij zagotavlja res veliko možnosti za sodelovanje v obštudijskih aktivnostih, kot na primer raziskovalne naloge, pomoč na fakulteti…

Na naši fakulteti, mi je najbolj všeč okolje, ki te res spodbuja, da najdeš, kar te navdušuje. Profesorji so vsi zelo pripravljeni pomagat in zelo spodbujajo k aktivnemu sodelovanju v ostale dejavnosti na fakulteti. Seveda imamo tudi študentske zabave, ki so res zakon!

Programi:

Aplikativna kineziologija – UNI

Fizioterapija – UNI

Prehransko svetovanje – dietetika – VS

Zdravstvena nega – VS

PEDAGOŠKA FAKULTETA

Kontakt: Tamara Crnjac, študentka, [email protected]

Na Pedagoški fakulteti Univerze na Primorskem se izvajajo študijski programi 1., 2. in 3. stopnje, v okviru katerih izobražuje bodoče pedagoge, strokovne delavce za področje vzgoje in izobraževanja, širi pa se tudi na področje umetnosti. Diplomanti vseh študijskih programov si med študijem pridobijo pedagoška in tudi druga znanja in so zaposljivi tudi na veliko področjih izven šolstva.

UP PEF izvaja prenovljene in nove bolonjske študijske programe na 1. stopnji: univerzitetni študijski program Razredni pouk, univerzitetni študijski program Pedagogika, univerzitetni študijski program Socialna pedagogika, visokošolski strokovni študijski program Predšolska vzgoja (smer Predšolska vzgoja in smer Predšolska vzgoja za zavode z italijanskim učnim jezikom). Teoretičnih in praktičnih znanj, ki so bistvenega pomena za študente. Na fakulteti se poleg splošnih predmetov študenti urijo tudi v glasbenih spretnostih, in sicer flavti, kitari in klavirju ter v športnih aktivnostih kot so plavanje, tenis, odbojka, aerobika in smučanje. Velik delež sončnih dni zagotovo pripomore k lažjemu odhodu na fakulteto in sproščujoče učenje.

Program izbereš že na začetku študija, prav tako tudi izbirni predmet oz. modul (npr. Angleščina), kasneje v višjih letnikih izbereš še preostale izbirne predmete. Študij traja različno dolgo, odvisno od izbire programa. Po koncu študija je za opravljanje poklica potrebno opraviti tudi strokovni izpit.

Naša fakulteta deluje v samem centru Kopra, na Cankarjevi ulici 5. Fakulteta se nahaja na odlični lokaciji, saj so v bližini tudi študentski domovi. V bližnji okolici fakultete so tudi bari, trgovina, pekarna, lekarna, knjižnica in vse pomembne ustanove, ki jih študent potrebuje za študij.

Med študijem na PEF-u imamo študenti dovolj časa za študentsko delo in druge prostočasne dejavnosti, ki jih v Kopru ni malo.

Programi:

Pedagogika – UNI

Razredni pouk – UNI

Predšolska vzgoja – VS

Socialna pedagogika (UN)

Vizualne umetnosti in oblikovanje (UN)