Dijaške skupnosti

Po Sloveniji poleg krovne Dijaške organizacije delujejo tudi regijske dijaške skupnosti. Tri od teh upravno spadajo k študentskim organizacijam posameznih državnih univerz v Ljubljani, Mariboru in na obali.