Dijaško delo

O delu

Sistem dijaškega dela v Sloveniji je organiziran preko posebne oblike zaposlitve, ki se imenuje študentsko delo. To je priljubljena oblika dela med dijaki in študenti, saj jim omogoča, da med izobraževanjem pridobijo delovne izkušnje, si dodatno finančno pomagajo in hkrati prilagajajo delo urniku izobraževanja.

Glavna oblika zaposlitve dijakov in študentov je preko napotnice, ki jo izdaja študentski servis. Študentski servisi so organizacije, ki so pooblaščene s strani države za posredovanje študentskega dela. Njihova naloga je povezati študente, ki iščejo zaposlitev, z delodajalci, ki potrebujejo študentsko delo.

Ključna dejstva o študentskem delu preko napotnice

Študentsko delo je namenjeno redno vpisanim dijakom in študentom visokošolskih in univerzitetnih programov, starih med 15 in 26 let, ter študentom, ki so starejši od 26 let in študirajo največ eno leto.

Študenti in dijaki lahko opravljajo študentsko delo največ 20 ur tedensko med študijskim oz. šolskim letom. Med počitnicami in med letom, ko ne poteka redni študijski program, lahko študenti delajo polni delovni čas.

Delodajalci, ki želijo zaposliti dijake ali študente preko napotnice, morajo biti pravne osebe ali samostojni podjetniki.

Študentsko delo obsega različne vrste nalog, od pomoči pri administrativnih opravilih, strežbe v gostinskih lokalih, pomoči pri vzgoji in varstvu otrok, do pomoči pri fizičnih delih. Delo se prilagaja znanju in sposobnostim študentov.

Študenti in dijaki imajo pravico do plačila za opravljeno delo, ki mora biti vsaj enako minimalni plači za delo s polnim delovnim časom. Študentski servis izvaja obvezno obdavčitev dohodka, zato se dijaki in študenti sami ne obremenjujejo s plačevanjem davkov.

Študentski servis vodi evidenco o opravljenih urah dela in plačilih ter jo redno posodablja.

Preden dijaki ali študent začne delati, mora delodajalec pridobiti študentsko napotnico od študentskega servisa. Napotnica vsebuje podatke o dijaku ali študentu, delodajalcu, trajanju dela, vrsti dela in drugih pomembnih informacijah.

Študentski servisi so odgovorni za varstvo pravic dijakov in študentov ter reševanje morebitnih sporov med dijaki ali študenti in delodajalci.

Tudi diplomanti imajo še nekaj časa po zaključku študija možnost opravljanja študentskega dela preko napotnice, dokler niso zaposleni za polni delovni čas.

Študentsko delo preko napotnice tako predstavlja pomembno podporno strukturo za študente v Sloveniji, ki si želijo izboljšati svoj finančni položaj in pridobiti dragocene delovne izkušnje med študijem.