Parlament

Parlament Dijaške organizacije Slovenije je dijaški predstavniški organ in je najvišji organ Dijaške organizacije Slovenije, ki predstavlja voljo vseh slovenskih dijakinj in dijakov.

Tvorijo ga dijaški poslanci, ki jih imenuje demokratično delujoče telo šolske dijaške skupnosti na posamezni srednji šoli. So predstavniki vseh slovenskih dijakov in odločajo po svoji vesti ter niso vezani na nikakršna navodila. Vsaka srednja šola s pravno subjektiviteto v RS oz. njena dijaška skupnost ima v parlamentu pravico do enega poslanca.

Parlament zased na rednih in izrednih sejah, ki jih sklicuje in vodi Predsednik DOS.

Zasedanja v šolskem letu 2018/2019:

– I. redna seja Parlamenta DOS: 5.10.2018
II. redna seja Parlamenta DOS: 14.12.2018
III. redna seja Parlamenta DOS: 13.3.2018
IV. redna seja Parlamenta DOS: TBA