OBESSU

O skupnosti

Organising Bureau of European School Student Unions (OBESSU) ali Organzacijski odbor Evropskih dijaških skupščin je platforma za sodelovanje med nacionalnimi šolskimi dijaškimi skupnostmi, ki delujejo v splošnem srednjem in poklicnem srednjem izobraževanju v Evropi. Ustanovljena je bila aprila 1975 v Dublinu na Irskem in združuje organizacije članice, kandidatke in pridružene organizacije iz vse Evrope. Vse članice so neodvisne, nacionalne, reprezentativne in demokratične šolske dijaške organizacije.

Vizija

Zagotavljanje brezplačnega, vključujočega in kvalitetnega šolanja

Utrjevanje dijaških organizacij kot nepogrešljivih členov pri odločanju o spremembah na državnem in evropskem nivoju

Ohranjaje solidarnosti in izboljševanja statusa dijaka in dijakovih pravic

Generalna skupščina

Članice OBESSU se redno zbirajo na generalni skupščini, kjer odločajo o:

1. dejavnostih organizacije (navedene v programu dela);

2. politični usmeritvi organizacije (navedena v politični platformi);

3. obliki in pravilih organizacije (navedena v statutu);

4. vršilce funkcij, ki bodo zadolženi za izpolnjevanje plana dela in vodenja organizacije do naslednje generalne skuščine

OBESSU podpira program Evropske Komisije Erasmus+ in Evropska Mladinska Fundacija Sveta Evrope.