OBESSU

The Organising Bureau of European School Student Unions (OBESSU) je zveza dijaških organizacij, ki so aktivne v sekundarnem in sekundarnem poklicnem izobraževanju v državah Evrope. Nastala je aprila 1975 v Dublinu na Irskem, vse organizacije, ki so članice OBESSU pa so neodvisne, državne, predstavniške in demokratične dijaške organizacije. Ena od stalnih članic OBESSU je tudi DOS – Dijaška organizacija Slovenije.

OBESSU ima nalogo:

  • da predstavlja dijake kot nosilce interesov njihovega izobraževalnega sistema in vprašanj, ki se tičejo njihovih življenj; 
  • da zagotavlja dijaškim organizacijam asistenco in podporo ter da sodeluje pri razvoju njihovih predstavniških struktur; 
  • da spodbuja in omogoča menjavo izkušenj in dobrih praks med dijaškimi organizacijami;
  • da promovira enak dostop do izobraževanja in da se bori proti diskriminaciji ter nepravičnosti znotraj izobraževalnega sistema;
  • da prispeva k razvoju demokratičnega izobraževalnega sistema v Evropi, ki promovira aktivno državljanstvo v vseh oblikah;
  • da promovira solidarnost in razumevanje med mladimi ljudmi;
  • da promovira nove učne metode pri učenju in skrbi za zdravo učno okolje.

Več na: https://obessu.org