O nas

Kaj je DOS?

Dijaška organizacija Slovenije (DOS) je demokratično organizirana stanovska organizacija dijakov v Republiki Sloveniji.

DOS združuje vse slovenske dijakinje in dijake ter zastopa njihove interese in se zavzema za njihovo uresničevanje. Delujemo v skladu z načeli demokratičnosti, transparentnosti, solidarnosti, ekonomičnosti in javnih koristi.

Oglejte si naš predstavitveni video!

Zavzemamo se za:

(1) izboljšanje materialnega položaja dijakinj in dijakov,
(2) uveljavljanje in varstvo pravic dijakinj in dijakov,
(3) zagotavljanje sodelovanja dijakinj in dijakov v interesnih aktivnostih,
(4) utrjevanje in širjenje vpliva dijakinj in dijakov na učni načrt, učni proces ter način preverjanja znanja v srednjih šolah,
(5) medsebojno povezovanje, zastopanje v organih Dijaške organizacije Slovenije in mednarodno sodelovanje vseh slovenskih dijakinj in dijakov,
(6) izboljšanje kvalitete odnosov v srednjih šolah,
(7) informiranost in vpliv dijakinj in dijakov v civilni družbi,
(8) zagotavljanje in utrjevanje vpliva dijakinj in dijakov pri vprašanjih, ki so povezana z njihovo materialno in duhovno rastjo,
(9) zagotavljanje šolske demokracije, enakopravnosti in enakosti v srednjih šolah
in zagovarjanja enakih možnosti za vse,
(10) zavzemanje za laično, od ideologij in religij nevtralno šolo in drugo.