Pomembni datumi

Pomembni datumi

Informacije o vpisu za šolsko leto 2023/24

 • 16.1.2023 Objava Razpisa za vpis v srednje šole (spletna stran MIZŠ)
 • 17.2. in 18.2.2023 Informativni dnevi na srednjih šolah in dijaških domovih
 • do 2.3.2023 Prijava kandidatov za preizkus posebnih nadarjenosti
 • do 3.4.2023 Prijavljanje v 1. letnik srednje šole za šolsko leto 2023/24
 • do 19.4.2023 Javna objava stanja prijav za vpis v srednje šolse 2023/24
 • 16.6. – 21.6.2023 Vpis sprejetih v 1. krogu izbirnega postopka
 • do 23.6.2023 Prijava neizbranih kandidatov v 1. krogu za 2. krog izbirnega postopka
 • 29.6.2023 Objava rezultatov 2. korga izbire
 • do 1.7.2023 Vpis kandidatov, ki so bili uspešni v 2. krogu izbirnega postopka
 • 3.7.2023 Objava prostih mest za vpis
 • 31.8.2023 Vpis v srednjih šolah, ki imajo še prosta mesta

Informacije o vpisu za šolsko leto 2023/24

VISOKOŠOLSKI ZAVODI

 • 17. in 18. februar 2023 – informativni dnevi
 • 17. februar -20. marec 2023: PRVI PRIJAVNI ROK
 • 5. april 2023 – kandidati bodo obveščeni o stanju prve prijave
 • 23. junij – 7. julij 2023: PREIZKUSI NADARJENOSTI – preizkusi posebnih nadarjenosti, sposobnosti in spretnosti na visokošolskih zavodih. Razen na akademiji za glasbo, kjer bo sprejemni izpit za program Glasbena umetnost potekal 19. maja.
 • 10. do 20. julij 2023: potekal bo izbirni postopek za prvi prijavni rok. Do 21. julija 2023 bodo kandidati po pošti prejeli informacijo o tem, ali so sprejeti na izbrano fakulteto
 • 24. julija do 17. avgust 2023: VPIS sprejetih v prvem roku.
 • 18. avgust 2023: objava prostih mest za DRUGI PRIJAVNI ROK
 • 21. do 25. avgust 2023: DRUGI PRIJAVNI ROK za oddajo prijave za vpis.
 • 5. do 8. september 2023: PREIZKUSI NADARJENOSTI – preizkusi posebnih nadarjenosti in psihofizičnih sposobnosti na visokošolskih zavodih.
 • 15. do 20. septembra 2023: IZBIRNI POSTOPEK za drugi prijavni rok. Do 21. septembra boste prejeli po pošti sklep o rezultatih drugega roka izbirnega postopka.
 • 22. do 30. september 2023: VPIS sprejetih v drugem prijavnem roku
 • 22. do 25. september 2023, do 12.00: možnost zapolnitve še prostih vpisnih mest na visokošolskih zavodih.
 • do 30. september 2023: vpis sprejetih v okviru možnosti za zapolnitev še prostih mest.

VIŠJE ŠOLE

 • 17. in 18. februar 2023 – informativni dnevi
 • 20. februar – 17. marec 2023: PRIJAVA za vpis z elektronskim  prijavnim obrazcem na spletni strani Višješolske prijavne službe www.vss-ce.com/vp.
 • do 19. aprila 2023: Višješolska prijavna služba v aprilu na spletni stran objavi seznam šol z omejitvami vpisa.
 • do 15. junija 2023: kandidati so obveščeni o roku za opravljanje preizkusa posebne nadarjenosti oz. psihofizične sposobnosti.
 • 28. junij do 7. julij 2023: opravljanje preizkusa posebne nadarjenosti oz. psihofizične sposobnosti.
 • do 21. julija 2023: Višješolska prijavna služba bo kandidate, ki so se za vpis prijavili s prvo prijavo, PISNO SEZNANILA z izidom.
 • do 11. avgusta 2023 Višješolska prijavna služba sprejema morebitne pritožbe kandidatov (prve prijave).
 • do 22. avgusta 2023: Višješolska prijavna služba objavi informacije o morebitnih še prostih mestih.
 •  25. avgust – 31. avgust 2023: prijave za vpis z elektronskim prijavnim obrazcem na spletni strani Višješolske prijavne službe www.vss-ce.com/vp.
 • do 22. septembra 2023: Višješolska prijavna služba bo kandidate, ki so se za vpis prijavili z drugo prijavo, pisno seznanila z izidom izbirnega postopka.
 • do 29. septembra 2023: Višješolska prijavna služba sprejema morebitne pritožbe kandidatov (druge prijave).
 • do 6. oktobra 2023: naknadni vpis izrednih študentov še na prosta vpisna mesta.

Počitnice v šolskem letu 2023/24

OSNOVNE IN SREDNJE ŠOLE

 • 30. oktober – 3. november 2023 Jesenske počitnice
 • 27. december – 2. januar 2024 Novoletne počitnice
 • 19. februar – 23. februar 2024 Zimske počitnice za zahodno Slovenijo
 • 26. februar – 1. marec 2024 Zimske počitnice za vzhodno Slovenijo
 • 28. april – 2. maj 2024 Prvomajske počlitnice
 • 3. maj 2024 Pouka prost dan v skladu s 10. členom Pravilnika o šolskem koledarju v srednjih šolah
 • 26. junij – 31. avgust 2024 Poletne počitnice