Odbor za mednarodno sodelovanje in regionalno povezovanje

O odboru

Odbor za mednarodno sodelovanje in regionalno povezovanje skrbi za vse našteto v njegovem imenu. Predvsem je delo odbora usmerjeno v ohranjanje povezav s tujimi organizacijami, iskanje in prijavljanje na različne mednarodne razpise. Odbor zelo tesno sodeluje z organizacijo OBESSU, v katere generalni skuščini je vodja odbora imenovan kot stalni član za mandatno obdobje. V šolskem letu 2023/24 odbor vodi Eva Oblak.

Prekmurje

Prekmurje

Skupaj preko slovensko-madžarskih meja je bil dogodek v aprilu 2023, ko sta se v Prekmurju sestali Dijaška organizacija Slovenije in Madžarski mladinski svet. Izmenjali sta si poglede in razglabljali o možnostih sodelovanja na območju mešane etnične skupnosti.

Generalna skuščina

Generalna skuščina

Zasedanje Generalne skupščine OBESSU je potekalo na Danskem v mesecu juliju. Gre za temeljni proces mednarodne organizacije na katerem sta bila prisotna vodja odbora in vodja organizacije.

Level Up

Dogodek Level Up

Mednarodni dogodek v organizacije Evropskega mladinskega sveta je v letu 2022 potekal v Evropskem parlamentu v Bruslju. Udeležila sta se ga Predsednik in vodja odbora za PR.

Člani odbora

null

Eva Oblak

Vodja odbora