Odbor za mednarodno sodelovanje in regionalno povezovanje

O odboru

Odbor za mednarodno sodelovanje in regionalno povezovanje skrbi za vse našteto v njegovem imenu. Predvsem je delo odbora usmerjeno v ohranjanje povezav s tujimi organizacijami, iskanje in prijavljanje na različne mednarodne razpise. Odbor zelo tesno sodeluje z organizacijo OBESSU, v katere generalni skuščini je vodja odbora imenovan kot stalni član za mandatno obdobje. V šolskem letu 2022/23 odbor vodi Eva Oblak.

Prekmurje

Prekmurje

Skupaj preko slovensko-madžarskih meja je bil dogodek v aprilu 2023, ko sta se v Prekmurju sestali Dijaška organizacija Slovenije in Madžarski mladinski svet. Izmenjali sta si poglede in razglabljali o možnostih sodelovanja na območju mešane etnične skupnosti.

Generalna skuščina

Generalna skuščina

Zasedanje Generalne skupščine OBESSU je potekalo na Danskem v mesecu juliju. Gre za temeljni proces mednarodne organizacije na katerem sta bila prisotna vodja odbora in vodja organizacije.

Level Up

Dogodek Level Up

Mednarodni dogodek v organizacije Evropskega mladinskega sveta je v letu 2022 potekal v Evropskem parlamentu v Bruslju. Udeležila sta se ga Predsednik in vodja odbora za PR.

Člani odbora

null

Eva Oblak

Vodja odbora
null

Sara Farsure

Članica Odbora
null

Nace Mikuš

Član Odbora
null

Polina Kaspranova

Članica Odbora
null

Hannah Tefera

Članica Odbora
null

Neža Šauperl

Članica Odbora