Odbor za socialo

Odbor za socialo vodi Majk Zupančič

e-pošta: majk.zupancic@dijaska.org 

V predsedstvu dijaške organizacije Slovenije se zavedamo, da je socialna ogroženost dijakov vsako leto hujša. V odboru za socialo se ukvarjamo  z zagovarjanjem večjih socialnih pravic dijakov, z ozaveščanjem akterjev na državni ravni o njihovem slabem stanju in z drugimi aktivnostmi. S tem pa želimo pomagati k boljšemu jutru tistim, ki jim brezskrbnost, blaginja in sreča v srednješolskih dneh niso naklonjene.

Član odbora lahko postane vsak dijak v RS. Če se želiš pridružiti, nam lahko pišeš na elektronski naslov: info@dijaska.org