Svet

Svet Dijaške organizacije Slovenije med dvema sejama parlamenta zagotavlja izvrševanje odločitev parlamenta in drugih organov DOS. Svet tvorijo Predsednik DOS in najmanj 5 Svetnikov.

Pišete jim lahko na svet@dijaska.org