Varuh

VARUH

null

Simon Trussevich

Varuh dijakovih pravic

Za dijakove pravice skrbi Varuh dijakovih pravic Simon Trussevich

izobraževanje: Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani

telefonska številka:  +386 64 267 646
e-pošta: [email protected]

Varuh dijakovih pravic dijakom pomaga pri reševanju njihovih problemov znotraj in izven šole. Varuh se vključuje tudi v razprave, posvete in debate povezane s socialno in izobraževalno politiko. Varuh dijakovih pravic je dijakom na voljo, če imajo kakršnokoli vprašanje v zvezi z učnim in izobraževalnim procesom ali pravicami v okviru šole, ponuja pa tudi svetovanje dijakom.