MeKoS

Dijaška organizacija Slovenije, Mladinski svet Slovenije, Študentska organizacija Slovenije in Zveza društev upokojencev Slovenije so v torek, 23.1. 2018, ustanovile koordinacijski odbor Medgeneracijske koalicije Slovenije (MeKoS).

Decembra 2017 so Dijaška organizacija Slovenije, Mladinski svet Slovenije, Študentska organizacija Slovenije in Zveza društev upokojencev Slovenije podpisale Dogovor o medgeneracijskem sodelovanju, s katerim so se med drugim zavezale, da bodo s skupnimi močmi oblikovale predloge za zmanjševanje socialne neenakosti v družbi ter za zagotavljanje socialne in dohodkovne varnosti v vseh življenjskih obdobjih, se zavzemale za aktivno vključevanje mladih in starejših v ekonomsko, družbeno ter politično življenje in za aktiven prenos znanj in izkušenj med generacijami.

Koordinacijski odbor, katerega sestavljata po dva člana vsake organizacij, je določil 4 področja, na katera se je osredotočilo v prvem polletju delovanja MeKoS-a: trg dela, izobraževanje, stanovanjska problematika in volilna zakonodaja. Med prioritetne vsebine svojega dela so uvrstili boj proti prekarizaciji, vseživljenjsko učenje, medgeneracijski prenos znanj v podjetju in družbi, zagotavljanje večjega fonda neprofitnih stanovanj, uvedbo državljanske vzgoje v srednje šole in razpravo o spremembi volilne zakonodaje v smeri večjega vpliva posameznika na izvoljene kandidatke in kandidate.

Od svoje ustanovitve dalje se je MeKoS predstavil na novinarski konferenci, na kateri je političnim odločevalcem  in javnosti predstavil konkretne ukrepe za spremembe v družbi, na Festivalu za tretje življenjsko obdobje, s skupno okroglo mizo, na kateri se je obravnavali pereče tematike naše družbe, na novinarski konferenci ob oznanitvi Dnevov medgeneracijskega sožitja, kateri pa se bodo odvili v maju letošnjega leta.

Za več informacij se lahko obrnete na spletno stran Dnevi medgeneracijskega sožitja – www.medgeneracijsko-sozitje.si/, www.mekos.si ali info@dijaska.org.

IMG_3585