Kaj je MeKoS

O MeKoS

Medgeneracijska koalicija Slovenije (MeKoS) je koalicija, ki si prizadeva za boljše sodelovanje in razumevanje med različnimi generacijami. Njen namen je ustvariti boljšo prihodnost za vse generacije v Sloveniji in se soočiti s problemi, s katerimi se soočajo ljudje v različnih življenjskih obdobjih.

Medgeneracijska koalicija Slovenije združuje predstavnike vseh starostnih skupin – od mladih do starejših – in poskuša preseči stereotipe in predsodke, ki pogosto vplivajo na medgeneracijske odnose. Zavzema se za odprt dialog in sodelovanje med generacijami, ki lahko pripomoreta k večji socialni koheziji in boljšemu medsebojnemu razumevanju. Sestavljamo jo koalicijske partnerice: Dijaška organizacija Slovenije, Študentska organizacija Slovenije, Mladinski svet Slovenije in Zveza društev upokojencev Slovenije, ki smo hkrati tudi njene ustanoviteljice.

Koalicija se osredotoča na številne teme, ki so pomembne za vse generacije. To vključuje dostop do stanovanj, zdravstveno varstvo, izobraževanje, delo, socialno varstvo, kulturo in okolje. Poleg tega koalicija spodbuja medgeneracijsko sodelovanje in solidarnost, kar lahko izboljša kakovost življenja vseh ljudi v Sloveniji.

Medgeneracijska koalicija Slovenije se zaveda, da so nekatere skupine ljudi v Sloveniji bolj ranljive od drugih, zato si prizadeva za zagotavljanje enakih možnosti za vse. Sodeluje z različnimi organizacijami in institucijami, da bi prispevala k reševanju problemov, s katerimi se srečujejo različne starostne skupine.

V skladu s svojim poslanstvom Medgeneracijska koalicija Slovenije organizira številne dogodke in dejavnosti, namenjene spodbujanju medgeneracijskega dialoga in sodelovanja. Ti vključujejo okrogle mize, delavnice, predavanja in kulturne prireditve.

V sklepu lahko rečemo, da je Medgeneracijska koalicija Slovenije pomembna iniciativa, ki prispeva k večjemu medgeneracijskemu sodelovanju in razumevanju v Sloveniji. S svojim delovanjem se trudi za boljšo prihodnost za vse generacije v državi in spodbuja k večji solidarnosti in enakosti med različnimi skupinami ljudi.

Članice MeKoS

null

Dijaška organizacija Slovenije

Članica