Kontakt

Kontaktne informacije

Dijaška organizacija Slovenije (DOS) je krovna organizacija vseh dijakov v Republiki Sloveniji. Združuje vse slovenske dijakinje in dijake, zastopa njihove interese in se zavzema za njihovo uresničevanje ter si prizadeva za varstvo dijakinjih in dijakovih pravic. DOS deluje v skladu z načeli demokratičnosti, transparentnosti, solidarnosti, ekonomičnosti in javnih koristi.

Vprašajte nas
    a