Predsednik

Simon Trussevich

Izobraževanje: Gimnazija Bežigrad
Mail: [email protected] 

Kot vnovič izvoljenemu Predsedniku Dijaške organizacije Slovenije se mi zdi pomembno, da Dijaška organizacija Slovenije učinkovito zastopa pravice in interese ter uresničuje želje vseh dijakinj in dijakov v Republiki Sloveniji ne glede na kraj bivanja, nivo izobraževalnega programa in osebne okoliščine. Ključno se mi zdi, da DOS deluje tako na vsebinskem kot tudi na projektnem področju, saj le tako zagotovimo veliko dodano vrednost dijakom v njihovih okoljih in pri izvajanju izobraževalnega procesa. DOS mora biti vodilna organizacija za iskanje predlogov za spremembe zakonodaje na področju dijaške problematike, odkritem pogovoru o izzivih dijakov v prihajajočem obdobju ter drugih priložnostih za aktivacijo vsega dijaškega potenciala. V predsedstvu 2022/2023 smo si ponovno zastavili zelo ambiciozne cilje za celoten mandat. Verjamem, da jih bomo sposobni uresničiti. Skupaj nam bo uspelo!”