Predsednik

Maja Kalin

izobraževanje: Gimnazija Vič

e-pošta: maja.kalin@dijaska.org 
tel.: 00386 31 275 542

“Želim si, da bi vsi mladi spoznali, kako aktivna participacija in dobra organiziranost vplivata na posameznika in skupnost. Dijaki se moramo zavedati vseh svojih pravic, dolžnosti in možnosti, ki jih ponuja družba. Le tako bomo lahko uspešno izkoristili svoje potenciale in si zagotovili najboljše izhodišče delovanja v svetu.