Odprto pismo predsedniku RS glede posveta o zasebnem šolstvu

Odprto pismo predsedniku Republike Slovenije glede Posveta o odgovornosti države za ustanavljanje, delovanje in spremljanje izvajanja programa zasebnih osnovnih šol

“Mladi želimo danes soodločati o prihodnosti države, v kateri želimo živeti.”

Spoštovani predsednik Republike Slovenije, Borut Pahor.

Na Dijaški organizaciji Slovenije (DOS) in Študentski organizaciji Slovenije (ŠOS) z razočaranjem in obžalovanjem sprejemamo novico o posvetu ”o odgovornosti države za ustanavljanje, delovanje in spremljanje izvajanja programa zasebnih osnovnih šol”, ki ga organizirate kot predsednik Republike Slovenije. Posvet, ki bo vsebinsko širši in se bo dotikal vprašanj dostopnosti in kakovosti izobraževalnega sistema, odgovornosti države za razvoj in nadzor nad šolskim sistemom. Z razočaranjem zato, ker izvoljeni predstavniki dijakov in študentov na posvet nismo bili povabljeni, z obžalovanjem pa, ker smo prepričani, da lahko o teh temah utemeljeno in kompetentno razpravljamo.

Z organizacijo dogodkov, kot so Dijaška nacionalna konferenca v organizaciji DOS in visokošolske konference o kakovosti v visokem šolstvu v organizaciji ŠOS; s sodelovanjem v vladnih svetih Republike Slovenije za mladino, za študentska vprašanja in za visoko šolstvo; zastopanjem študentov v Svetu Nacionalne agencije za kakovost v visokem šolstvu (NAKVIS) in sodelovanjem pri izvajanju evalvacij višješolskih in visokošolskih študijskih programov; s sodelovanjem v delovnih skupinah evropskih dijaških in študentskih organizacij, kjer sooblikujemo poklicno in visokošolsko izobraževanje; s konstruktivnim in vsebinsko pomembnim sodelovanjem pri pripravi nacionalnih programov (predvsem Nacionalnega progama visokega šolstva 2011-2020 in Nacionalnega programa za mladino 2013-2022) in na posvetih Zavoda Republike Slovenije za šolstvo ter s sodelovanjem pri oblikovanju zakonodaje na področju izobraževanja po celotni vertikali, menimo, da smo si dijaki in študenti to prislužili.

Kot vselej poudarjamo, mladi želimo prevzeti odgovornost in želimo razpravljati o prihodnosti slovenske družbe. Hočemo sodelovati kot aktivni deležniki, še posebej v razpravah, ki se tako neposredno tičejo mladih, kot je razprava o prihodnosti slovenskega izobraževalnega sistema.

Mladi nočemo biti statisti, nočemo biti kulisa razpravi, kot je to bila dosedanja praksa Vaših posvetov.

Zato upamo in verjamemo, da boste izvoljene predstavnike dijakov in študentov povabili na prihajajoče posvete, na katerih se razpravlja o družbeno pomembnih in za razvoj Slovenije ključnih problematikah. Mladi želimo danes soodločati o prihodnosti države, v kateri želimo živeti.

Dijaška organizacija Slovenije

Lucija Karnelutti, l.r.,Predsednica

Študentska organizacija Slovenije

Klemen Peran, l.r.,Član Predsedstva