Utrjevanje glasu dijakov in dijakinj

Utrjevanje in širjenje vpliva dijakinj in dijakov na učni načrt, učni proces ter način preverjanja znanja v srednjih šolah.