Razpis za Varuha dijakovih pravic

Ljubljana, 7. december 2020 – Razpis za Varuha dijakovih pravic

Na podlagi  Odloka o Varuhu dijakovih pravic Dijaške organizacije Slovenije, Predsedstvo Dijaške organizacije Slovenije (DOS) izdaja razpis za imenovanje Varuha dijakovih pravic.

  1. Za Varuha dijakovih pravic je lahko imenovana oseba, ki ima v tekočem šolskem/študijskem letu status dijaka ali študenta skladno z zakonodajo RS in je polnoletna ter ni članica političnih strank ali njihovih podmladkov. 
  2. Kandidati(ke) morajo prijavo skupaj z dokazili poslati s priporočeno pošto na naslov: Dijaška organizacija Slovenije, Dunajska 51, 1000 Ljubljana, s pripisom »Ne odpiraj – razpis za Varuha dijakovih pravic«.
  3. Razpisni obrazec kandidati(ke) najdejo tukaj.
  4. Rok za prijavo na razpis je 14. 12. 2020.
  5. Varuha dijakovih pravic v potrditev Svetu DOS predlaga Predsedstvo DOS. Do konstituiranja Sveta DOS, bo predlagani kandidat(ka) s strani Predsedstva DOS opravljal funkcijo Varuha dijakovih pravic kot vršilec dolžnosti.
  6. Kandidati(ke) bodo o izidu razpisa obveščeni v roku 8 dni po končanem razpisnem postopku.


Obrazec za razpis za Varuha dijakovih pravic najdete tukaj.