Anketa o vračanju dijakov v šole

Ljubljana, 22. januar 2021 –  Anketa za vračanje dijakov v šole

Dragi dijaki!

V tako nenavadni situaciji, kot smo ji priča v teh časih, je nujno, da se dijaki kot celota poenotimo. Na Dijaški organizaciji Slovenije smo zato pripravili kratko anketo glede mnenja dijakov o vračanju v šole. Prosimo vas, da si vzamete 30 sekund časa in jo rešite. Iščemo realen vzorec, zato je pomembno mnenje čisto vsakega slovenskega dijaka. Le tako lahko strukturirano nastopimo pred pristojnimi institucijami in nekaj dosežemo. Več kot nas je, bolj smo močni! #DijakiZaDijake

Link do ankete: https://forms.gle/u8XwbnLunuwAp81a6.

REZULTATI ANKETE

Med 22. januarjem in 9. februarjem smo na Dijaško organizacijo Slovenije glede Ankete za vračanje dijakov v šole dobili 17.303 odzivov. Omenjeno anketo je lahko dijak rešil le enkrat. Za povratek v šole je glasovalo 54,4% (9405 dijakov) vseh anketirancev. Njihov glavni argument je po pogovoru z dijaki, da je klasičen pouk boljše kvalitete kot pouk na daljavo. Proti povratku v šole pa je glasovalo 45,6% (7898 dijakov). Najpogostejša argumenta po pogovoru z dijaki sta bila, da so sami del rizične skupine oz. da je njihov družinski član del rizične skupine in tako nočejo v nevarnost postaviti sebe ali drugih. Drugi argument proti povratku v šole pa je bil, da dijakom strah povzročajo vsa ocenjevanja, ki jih čakajo s povratkom. Hvala vsem, ki ste rešili anketo in tako pripomogli pri oblikovanju mnenja dijakov o vračanju v šole. #DijakiZaDijake

Rezultati ankete