Preložitev podaje soglasja Vlade RS k razpisu za vpise v študijske programe v študijskem letu 2021/2022 in Peticija proti uničevanju javnega šolstva

Ljubljana, 29. januar 2021 –  Preložitev podaje soglasja Vlade RS k razpisu za vpise v študijske programe v študijskem letu 2021/2022

Vlada Republike Slovenije na včerajšnji seji ni podala soglasja k razpisu za vpise v študijske programe za leto 2021/2022 in s tem še dodatno otežila že tako težko leto predvsem dijakom zaključnih letnikov.

Na Dijaški organizaciji Slovenije to dejanje močno obsojamo, saj se maturanti soočajo z že tako stresnim obdobjem, predvsem kar se tiče zaključka njihovega srednješolskega izobraževanja, dejanja, kot so ta pa negotovost le poglabljajo.

Zaradi tega dejanja smo lahko dijaki soočeni s situacijo, ko na informativnih dnevih še ne bomo imeli možnosti pridobiti ključne informacije o tem, ali se bo željen program v naslednjem študijskem letu še izvajal in v kolikšnem obsegu. Argument Vlade RS oziroma Predsednika Vlade, da je treba število vpisnih mest uskladiti s potrebami na trgu dela razumemo, saj se zavedamo pomembnosti izobraževanja in različnih posledic le-tega na trgu dela, a dejanja v taki obliki ne podpiramo, saj gre za resen poseg v avtonomijo visokošolskih zavodov. Odločitve sistemske narave, kot je ta, morajo biti plod daljših usklajevanj in razmislekov.

Dijaki smo bili v šolskem letu, ki nam je postregel z mnogoterimi spremembami, ki se tičejo izvajanja izobraževanja, večkrat v negotovi situaciji. Vlada je v sklopu reševanja COVID-19 krize namreč večkrat hotela implementirati korenite sistemske spremembe na področju izobraževanja, ki pa niso imele povezave z interventnim reševanjem epidemije. Dejanja kot so ta, so dijake pahnile v nesigurnost in s tem le še otežila že tako težavno obdobje.

Taka dejanja negativno vplivajo na dijake, še posebej na njihov odnos do izobraževanja ter s tem ogrožajo samo kvaliteto le-tega.

Ljubljana, 1. februar 2021 –  Peticija proti uničevanju javnega šolstva

Vlada Republike Slovenije je prejšnji teden nepričakovano in v neskladju z dosedanjo prakso odložila potrditev razpisa za vpis v visokošolske zavode, čeprav je bil tako kot vsa leta poprej usklajen s pristojnim ministrstvom. To se je zgodilo tik pred že davno napovedanimi informativnimi dnevi.Prav tako je Vladna koalicija z določbami Zakona o izvrševanju proračuna onemogočila zaposlovanje na raziskovalnih projektih in zaposlovanje mladih raziskovalcev.

S to peticijo se ostro protestira proti posegom Vlade RS v visoko šolstvo in znanost.

Podpiši peticijo tukaj: https://www.akademska-skupnost.si/