Enkratni solidarnostni dodatek za dijake, starejše od 18 let

Ljubljana, 11. februar 2021 –  Enkratni solidarnosti dodatek za dijake, starejše od 18 let

Državni zbor je dne 3. 2. 20201 sprejel Zakon o dodatnih ukrepih za omilitev posledic covid-19 (PKP8). PKP8 med drugim širi krog upravičencev do enkratnih solidarnostnih dodatkov tudi na polnoletne dijake.

Do enkratnega solidarnostnega dodatka v višini 50 evrov je upravičen dijak s stalnim ali začasnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki se v šolskem letu 2020/2021 redno izobražuje na javnoveljavnih izobraževalnih programih v Republiki Sloveniji in na dan 19. oktobra 2020 ni bil vključen v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje na podlagi 14., 15., 16., 17. in 25. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ2) in je dopolnil 18 let pred 19. oktobrom 2020.

Dijaki oddajo zahtevek za nakazilo enkratnega solidarnostnega dodatka preko e-uprave do 28. februarja 2021. Zahtevek lahko polnoletni dijaki vložijo z ali brez e-identitete na naslednji povezavi: POVEZAVA DO ZAHTEVKA.

Za več informacij nam lahko pišete na elektronski naslov [email protected]