I. redna seja Parlamenta DOS (2022/23)

Ljubljana, 3. oktober 2022 –  I. redna seja Parlamenta DOS

Drage dijakinje in dijaki!

Dijaška organizacija Slovenije bo v petek, 21. oktobra 2022, ob 11.00 uri, v Mestni hiši v Ljubljani (Mestni trg 1, 1000 Ljubljana) I. redno sejo Parlamenta DOS v šolskem letu 2022/23. Na I. redni seji Parlamenta DOS bomo naš čas namenili predstavitvi dela, ki ga je Predsedstvo Dijaške organizacije Slovenije opravilo od zadnje seje parlamenta, se seznanili z delom Sveta Dijaške organizacije Slovenije, naslovili aktualno dijaško problematiko, opravili vsebinske razprave in sprejeli določene vsebinske sklepe ter smernice, potrebne za delo Predsedstva Dijaške organizacije Slovenije. Na seji bodo potekale tudi volitve v organe DOS (Predsednik DOS, člani Predsedstva DOS, Svet DOS).

I. redna seja Parlamenta DOS bo potekala v živo, in sicer v petek, 21. oktobra 2022, s pričetkom ob 11.00 uri, v Veliki sejni dvorani ljubljanske Mestne hiše, na naslovu Mestni trg 1. Vse poslanke in poslance šol ter njihove spremljevalce prosimo, da na lokacijo prispejo vsaj dvajset minut prej, torej najkasneje ob 10.40, saj je pred sejo potrebno opraviti verifikacijski postopek za prevzem volilne pravice.

Poslanci so člani Parlamenta DOS, ki morajo biti imenovani s strani šole in jo tako zastopajo, tudi z volilno pravico. Dijaški poslanci in spremljevalci morajo obvezno potrditi udeležbo preko spletnega obrazca https://forms.gle/5YJ6t5QBzt79xgXQ8 najkasneje do torka, 18. oktobra 2022.

Dijaki poslanci morajo imeti s seboj izpolnjeno, podpisano in ožigosano imenovanje s strani odgovorne osebe (glej prilogo) in potrdilo o šolanju (velja tudi veljavna dijaška izkaznica). Obvezen je tudi osebni dokument. Dijaki, ki ne bodo izpolnjevali zgoraj navedenih pogojev, ne bodo imeli glasovalne pravice. Več informacij lahko dobite preko e-pošte [email protected].

Link za prijavo: https://forms.gle/5YJ6t5QBzt79xgXQ8.

DOKUMENTI: