Prijava na IV. redno sejo Parlamenta DOS

Drage dijakinje in dragi dijaki!

Parlament Dijaške organizacije Slovenije je dijaški predstavniški organ in hkrati najvišji organ Dijaške organizacije Slovenije, ki predstavlja voljo vseh slovenskih dijakinj in dijakov. Parlament tvorijo dijaške poslanke in dijaški poslanci, ki zasedajo na rednih in izrednih sejah Parlamenta DOS, na katerih debatiramo o pomembnih temah, ki se tičejo naših življenj in širše. Vabimo vas na IV. redno sejo Parlamenta DOS! Na IV. redni seji Parlamenta DOS bomo naš čas namenili predstavitvi dela, ki so ga Predsednik in Predsedstvo DOS opravili od III. redne seje Parlamenta DOS, se seznanili z delom Sveta DOS, izvedli nadomestne volitve Članice ali Člana Predsedstva DOS, naslovili aktualno dijaško problematiko, opravili vsebinske razprave in sprejeli določene sklepe. 


IV. redna seja Parlamenta DOS bo potekala v živo, in sicer v petek, 9. junija 2023, s pričetkom ob 11.00 uri, v Veliki sejni dvorani ljubljanske Mestne hiše, na naslovu Mestni trg 1. Vse predstavnike šol in spremljevalce prosimo, da pridete vsaj dvajset minut prej, torej najkasneje ob 10.40, saj se morate prijaviti in prevzeti volilne kartone. Dijaki morajo imeti s seboj izpolnjeno, podpisano in ožigosano imenovanje s strani odgovorne osebe (glej prilogo) in potrdilo o šolanju (velja tudi veljavna dijaška izkaznica). Obvezen je tudi osebni dokument


Dijaki, ki ne bodo izpolnjevali zgoraj navedenih pogojev, ne bodo imeli glasovalne pravice.  Za udeležbo na seji je obvezna prijave preko povezave: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeDAgS7YRi4f5VswHYJWfv1WvDBJGsFcPcQh5vSdD4-UAw42w/viewform

Vse relevantne informacije o seji, razpisih za natečaja in nadomestnih volitvah člana Predsedstva DOS pa lahko najdete v priponkah.


Dijaki, ki ne bodo izpolnjevali zgoraj navedenih pogojev, ne bodo imeli glasovalne pravice. 

Sklic-IV.-redne-seje-Parlamenta-DOS-2022_2023

IV.-redna-seja-Parlamenta-DOS-dodatne-informacije

Imenovanje-poslanca-za-IV.-redno-sejo-Parlamenta-DOS-v-solskem-letu-2022_2023-1

Razpis-za-nadomestne-volitve-za-Clana-Predsedstva-DOS-2022_2023

Poziv-k-sodelovanju-na-razpisih-Razstava-dijaskih-likovnih-del-in-Album-dijaske-avtorske-glasbe