DOS ima novo predsedstvo

V petek, je bilo v Ljubljani izvoljeno novo predsedstvo. Po 2 letih je DOS dobil tudi novo predsednico, zamenjal pa se je tudi svet.

V petek, 6. 10. 2023, je Parlament DOS izvolil nove organe. V sklopu I. redne seje Parlamenta v šolskem letu 2023/24 se je najprej poslovilo staro predsedstvo, kasneje pa so potekale volitve. Za predsednico DOS je bila izvoljena Nika Rojc, v predsedstvo pa so bili potrjeni Vid Čeplak, Alma Ikanović, Hana Kolendo, Eva Oblak in Val Stankovič Pangerc.

Poleg tega je nova imena dobil tudi svet DOS, ki v letošnjem šolskem letu šteje 13 članov.