III. redna seja Parlamenta DOS in dogodek Na razpotju med pravicami in obveznostmi

Spoštovani!

Dijaška organizacija Slovenije bo v petek, 8. marca 2024, ob 10.30 uri, v Mestni hiši v Ljubljani (Mestni trg 1, 1000 Ljubljana) organizirala III. redno sejo Parlamenta DOS v šolskem letu 2023/24. Na III. redni seji Parlamenta DOS bomo naš čas namenili predstavitvi dela, ki so ga Predsednica in Predsedstvo DOS opravili od zadnje seje Parlamenta DOS, prisluhnili poročilu Sveta DOS, naslovili aktualno dijaško problematiko, opravili vsebinske razprave in sprejeli določene vsebinske sklepe ter smernice, potrebne za delo Predsedstva Dijaške organizacije Slovenije.

III. redna seja Parlamenta DOS bo potekala v petek, 8. marca 2024, s pričetkom ob 10.30 uri, v Veliki sejni dvorani ljubljanske Mestne hiše, na naslovu Mestni trg 1. Vse poslanke in poslance šol ter njihove spremljevalce prosimo, da na lokacijo prispejo vsaj dvajset minut prej, torej najkasneje ob 10.10, saj je pred sejo potrebno opraviti verifikacijski postopek za prevzem volilne pravice.

Poslanci so člani Parlamenta DOS, ki morajo biti imenovani s strani šole in jo tako zastopajo, tudi z volilno pravico. Dijaški poslanci in spremljevalci morajo obvezno potrditi udeležbo preko spletnega obrazca https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeDAgS7YRi4f5VswHYJWfv1WvDBJGsFcPcQh5vSdD4-UAw42w/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0&pli=1 najkasneje do torka, 5. marca 2024.

Dijaki poslanci morajo imeti s seboj izpolnjeno, podpisano in ožigosano imenovanje s strani odgovorne osebe (glej prilogo) in potrdilo o šolanju (velja tudi veljavna dijaška izkaznica). Obvezen je tudi osebni dokument. Dijaki, ki ne bodo izpolnjevali zgoraj navedenih pogojev, ne bodo imeli glasovalne pravice. Več informacij lahko dobite preko e-pošte [email protected]

Po seji parlamenta pa vas vabimo na odlično pogostitev in nato še v Rdečo dvorano MOL, kjer bo Dijaška organizacija Slovenije v petek, 8. marca, ob 14.00, prvič v svoji zgodovini organizirala dogodek Na razpotju med pravicami in obveznostmi. Na dogodku bosta sodelovala nekdanja Varuhinja človekovih pravic, Vlasta Nussdorfer, in Varuh dijakovih pravic, Simon Trussevich. Namen projekta je, da bi nekdanja Varuhinja človekovih pravic RS in Varuh dijakovih pravic soočila svoje poglede, prav tako bi potekala debata o pomembnih vsebinskih vprašanjih in problematikah, s poudarkom na področju mladih. Razprava bi se osredotočala na iskanje ravnotežja med zagotavljanjem pravic dijakov in ohranjanjem reda ter učinkovitega delovanja izobraževalnega sistema. Nekdanja Varuhinja človekovih pravic in Varuh dijakovih pravic bi tako razpravljala o strategijah za izboljšanje izobraževalnega okolja, da bi zagotovila varnost, pravičnost in spoštovanje pravic vseh dijakov in zaposlenih. Govora bi bilo o svobodi izražanja mladih, pravicah in obveznostih v šolstvu, varnosti zasebnosti, participaciji mladih in preprečevanju nasilja in zlorab. Ob koncu moderirane razprave pa bi publika dobila priložnost za zastavljanje vprašanj.

Na dogodek se lahko prijavite preko te povezave: https://docs.google.com/forms/d/1k0Xiu4B8tqf3_87EoJ2nOkUHDnJ5i15oDEgBRGTr7xs/viewform?edit_requested=true

Lepo vabljeni na sejo parlamenta, pogostitev in dogodek Na razpotju med pravicami in obveznostmi.