LETNI DELOVNI NAČRT 2022-2023

Objavljamo Letni delovni načrt, po katerem so zasnovane smernice delovanja za mandatno obdobje Predsedstva DOS 2022-2023. V Predsedstvu DOS menimo, da je LDN obsežen, a povsem izvedljiv. Nadaljevali bomo s stalnimi projekti Dijaške organizacije Slovenije, kot so: Dijaška nacionalna konferenca, Naj dijak/Naj dijakinja, DOS na Škisovi tržnici idr. Poleg stalnih projektov pa so v LDN objavljene še ostale aktivnosti…

*razlaga: LDN mora biti po statutu DOS najprej sprejet na seji Predsedstva DOS, kasneje pa še na seji Parlamenta DOS. Po uradni potrditvi s strani Predsedstva DOS in Parlamenta DOS je Svet DOS dolžen pripraviti komentar na LDN.

Letni-delovni-nacrt-DOS-2022-2023