[ODZIV DOS NA SPREMENJENE POGOJE VPISA NA UNIVERZO ZA DIJAKE S POKLICNO MATURO]

V preteklem tednu je Nacionalna agencija RS za kakovost v visokem šolstvu (NAKVIS) zaostrila pogoje za vpis dijakov s poklicno maturo v nekatere študijske programe. Tako bodo lahko dijaki, po pridobitvi srednje strokovne izobrazbe, univerzitetni študij nadaljevali le na istem strokovnem področju. Ob tem se NAKVIS sklicuje na 38. člen Zakona o visokem šolstvu. Slednji sicer to veleva, a se do sedaj stanje ni pregledovalo dosledno, kar je dijakom s poklicno maturo in opravljenim petim predmetom v preteklih letih omogočalo pretežno prosto izbiro univerzitetnih študijskih programov.

Dijaška organizacija Slovenije ne podpira nenadne odločitve NAKVIS o spremembi vpisnih pogojev. Menimo, da se s tem zapira pot mnogim dijakom, ki bi svoj potencial lahko izkoristili prav na željeni fakulteti. Poleg tega menimo, da bi morali biti o danih vpisnih pogojih dijaki obveščeni na začetku srednješolske poti in ne tik pred vpisom na univerzo. Na Vlado RS, Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije, Univerzo v Ljubljani in NAKVIS prav zato naslavljamo priložen odziv in poziv.

#dijakizadijake

DOS