Prijavni roki in datumi NPZ

15. in 16.2.2019 Informativni dnevi

do 2.4.2019 Prijave za vpis v 1. letnik SŠ za šolsko leto 2019/2020

do 8.4.2019 Objava števila prijavljenih na vseh šolah (spletna stran MIZŠ)

do 23.4.2019 Možnost prenosa prijave

7.5.2019 NPZ slovenščina ali italijanščina ali madžarščina

9.5.2019 NPZ matematika

13.5.2019 NPZ tretji predmet

do 22.5.2019 Objava omejitev vpisa (spletna stran MIZŠ)

3.6.2019 Seznanitev učencev z dosežki v 9. razredu

od 3.6.2019 do 5.6.2019 Uveljavljanje pravice do vplogleda v učenceve ovrednotene pisne naloge NPZ v 9. razredu

do 3.6.2019 Prijave za vpis dijakov 1. letnika srednjih šol, ki se želijo preusmeriti in ponovno vpisati v 1. letnik in dijakov, ki so se zadnje šolsko leto izobraževali v tujini

14.6.2019 Razdelitev obvestil o dosežku učencem 9. razreda

do 21.6.2019 Objava spodnjih mej 1. kroga (spletna stran MIZŠ)

do 26.6.2019 Prijava neizbranih v 1. krogu izbirnega postopka

do 28.6.2019 Objava rezultatov 2. kroga izbirnega postopka

do 2.7.2019 Vpis kandidatov, ki so bili uspešni v 2. krogu