Prijavni roki in datumi NPZ

POMEMBNI DATUMI

 • 17. in 18. februar 2023 Informativni dnevi v srednjih šolah in dijaških domovih
 • 10. do 20. marec 2023 Opravljanje preizkusa posebnih nadarjenosti, znanj in spretnosti
 • 3. april 2o23 Prijavljanje za vpis v 1. letnik SŠ za šolsko leto 2023/2024
 • 7. april 2023 Javna objava številčnega stanja prijav na SŠ
 • 24. april 2023 Morebitni prenosi prijav za vpis v SŠ za šolsko leto 2023/2024
 • 29. maj 2023 Obveščanje prijavljenih kandidatov o omejitvah vpisa
 • 16. do 21. junij 2023 Vpis oziroma izvedba 1. kroga izbirnega postopka
 • 21. junij 2023 Objava rezultatov 1. kroga izbirnega postopka, seznanitev kandidatov, ki niso bili uspešni v 1. krogu, dokončno število prostih mest za 2. krog
 • 23. junij 2023 Prijava neizbranih v 1. krogu izbirnega postopka za 2. krog izbirnega postopka
 • 29. junij 2023 Objava rezultatov 2. krog izbirnega postopka
 • 3. julij 2023 Objava prostih mest za vpis
 • 31. avgust 2023 Vpis na srednjih šolah, ki imajo še prosta mesta