II. redna seja Parlamenta DOS (2022/23)

Ljubljana, 16. december 2022 –  II. redna seja Parlamenta DOS

Drage dijakinje in dijaki!

Dijaška organizacija Slovenije bo v petek, 16. decembra 2022, ob 11.00 uri, v Mestni hiši v Ljubljani (Mestni trg 1, 1000 Ljubljana) organizirala II. redno sejo Parlamenta DOS v šolskem letu 2022/23. 

Na II. redni seji Parlamenta DOS bomo naš čas namenili predstavitvi letnega delovnega načrta, ki ga je Predsedstvo Dijaške organizacije Slovenije pripravilo in sprejelo za leto 2022/23. Razpravljali bomo tudi o volilni pravici pri 16ih in naslovili aktualno dijaško problematiko. Na seji bo potekalo imenovanje Podpredsednika DOS in Predsednika Sveta DOS.

II. redna seja Parlamenta DOS bo potekala v živo. Vse poslanke in poslance šol ter njihove spremljevalce prosimo, da na lokacijo prispejo vsaj dvajset minut prej, torej najkasneje ob 10.40, saj je pred sejo potrebno opraviti verifikacijski postopek za prevzem volilne pravice.

Poslanci so člani Parlamenta DOS, ki morajo biti imenovani s strani šole in jo tako zastopajo, tudi z volilno pravico. Dijaški poslanci in spremljevalci morajo obvezno potrditi udeležbo preko spletnega obrazca https://forms.gle/yUifBwBAr6y5y1w8A najkasneje do torka, 13. decembra 2022.

Dijaki poslanci morajo imeti s seboj izpolnjeno, podpisano in ožigosano imenovanje s strani odgovorne osebe (glej prilogo) in potrdilo o šolanju (velja tudi veljavna dijaška izkaznica). Obvezen je tudi osebni dokument. Dijaki, ki ne bodo izpolnjevali zgoraj navedenih pogojev, ne bodo imeli glasovalne pravice. Več informacij lahko dobite preko e-pošte [email protected].

Link za prijavo: https://forms.gle/yUifBwBAr6y5y1w8A