Univerza v Ljubljani

BIOTEHNIŠKA FAKULTETA

 

Jamnikarjeva ulica 101, 1000 Ljubljana

https://www.bf.uni-lj.si/

Študentski svet BF: [email protected]

Študentska organizacija BF: [email protected]

OMEJITVE IN POGOJI ZA VPIS (2020/2021)

AGRONOMIJA (brez omejitev). Dodiplomski študij traja 3 leta, magistrski študij pa 2.

BIOLOGIJA (75,5 točk): pogoji so splošna matura ali poklicna matura s petim predmetom biologija, kemija, fizika ali biotehnologija. Študij prve stopnje traja 3 leta, 2. stopnja traja 2 leti.

BIOTEHNOLOGIJA (84,5 točk): dodiplomski študij traja 3 leta, magistrski pa 2.

GOZDARSTVO (brez omejitev, študij traja 3 leta), KRAJINSKA ARHITEKTURA (za vpis na študij je potrebno uspešno opraviti sprejemni izpit. Študij na prvi stopnji traja 3 leta, drugi 2 leti), LESARSTVO (brez omejitev, prvo stopenjski študij (program VSŠ ali UNI) traja 3 leta), MIKROBIOLOGIJA (82,5 točk, trajanje študija je 3 leta), ŽIVILSTVO IN PREHRANA (71 točk, prvostopenjski univerzitetni študijski program traja 3 leta), ZOOTEHNIKA (brez omejitev, študij traja 3 leta).

MOŽNOSTI ZAPOSLITVE

Odvisno od posamezne smeri: v javnem sektorju ali kot samostojni pridelovalci ali svetovalci, na ministrstvu, inšpekcijskih službah ali kot referenti na občinah in upravnih enotah, na področju razvoja podeželja in varstva okolja, kot srednješolski profesor, v različnih farmacevtskih, raziskovalnih, diagnostičnih laboratorijih, v farmacevtskih podjetjih, raziskovalnih inštitutih …

OBŠTUDIJSKE DEJAVNOSTI

Vse smeri imajo mnogo različnih dejavnosti. Spoznavni piknik, tematska predavanja, kostanjev piknik, Ekosistemi Balkana in Raziskovalni tabor študentov biologije, Kalica, strokovne ekskurzije, glasnik ČasopisKA, druženja s profesorji, izleti.

ŠTUDENTSKA ORGANIZACIJA BIOTEHNIŠKE FAKULTETE

Študentska organizacija Biotehniške fakultete je skozi vse leto izredno aktivna. Pohvali se lahko s svojimi projekti kakor s projekti društev v sklopu Biotehniške fakultete. Te projekte v večini vse sofinanciramo. Vsem študentom Biotehniške fakultete pomagamo zapolniti njihov prosti čas z raznimi dogodki in projekti, ki se odvijajo pod okriljem naše organizacije. Projekti so na izobraževalnem, dobrodelnem in zabavnem področju, poskrbljeno je, da se za vsakega nekaj najde. Eden največjih projektov je BF se igra, ki je namenjen celotni Biotehniški fakulteti, tako zaposlenim kot študentom. Namen dogodka je, da se študentje in profesorji povežejo ob zabavnih in interaktivnih igrah in tako skupaj preživijo kvaliteten čas

»Študij na Biotehniški Fakulteti ti nudi širok spekter znanja in odgovore na vsa skrita vprašanja narave. Tukaj si obravnavan kot oseba in ne številka, stik s profesorji je zelo oseben, vedno ti nudijo pomoč in nasvete, ki se porodijo ob morebitnih zadregah. Naučijo nas veliko teoretičnega, kot tudi praktičnega znanja ter želijo, da razmišljamo sami in si s tem krepimo razum.«

ŠTUDIJSKE SMERI

Biologija (uni)

Biotehnologija (uni)

Gozdarstvo (vsš)

Gozdarstvo in obnovljivi gozdni viri (uni)

Kmetijstvo – agronomija (uni)

Kmetijstvo – agronomija in hortikultura (vsš)

Kmetijstvo – zootehnika (uni)

Kmetijstvo – živinoreja (vsš)

Krajinska arhitektura (uni)

Lesarsko inženirstvo (vsš)

Lesarstvo (uni)

Mikrobiologija (uni)

Živilstvo in prehrana (uni)