Štipendije za deficitarne poklice

3. ŠTIPENDIJE ZA DEFICITARNE POKLICE

Namen štipendij za deficitarne poklice je spodbujanje mladih za izobraževanje za tiste poklice, za katere je na trgu zaznati razkorak med trenutnim in prihodnjim številom razpoložljivih kadrov in predvideno ponudbo delovnih mest.  

Štipendija znaša 100 EUR mesečno. Vsako leto je podeljenih do 1000 štipendij.

Razpis za dodelitev štipendij za deficitarne poklice. vsako leto najpozneje do konca januarja objavi Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije. Vlogo za štipendijo za posamezno šolsko leto je možno oddati do 20. 9. tekočega leta.

Pomembno:

  • dijak lahko istočasno prejema državno štipendijo in štipendijo za deficitarne poklice;
  • v primeru, da dijak ponavlja isti letnik oz. ne izpolnjuje pogojev za napredovanje v višji letnik, lahko štipendijsko razmerje miruje, vendar ne več kot eno leto