Državne štipendije

1. DRŽAVNE ŠTIPENDIJE

Državne štipendije so namenjene dijakom in študentom, ki se izobražujejo in izhajajo iz socialno šibkejših družin, k njej pa se lahko dodelijo tudi naslednji dodatki:

1. DODATEK ZA BIVANJE

Dodatek v višini 80 eurov mesečno je mogoče dodeliti štipendistu, ki:

 • ima prijavljeno začasno prebivališče v kraju izobraževanja,
 • kraj stalnega prebivališča je oddaljen od kraja izobraževanja več kot 25 km,
 • strošek najema znaša najmanj 65 evrov mesečno in
 • štipendist oziroma njegovi starši niso lastniki ali solastniki nepremičnine, v kateri ima štipendist prijavljeno začasno prebivališče.

Štipendistu dodatek za bivanje ne pripada, če prejema subvencijo za bivanje študentskem domu ali pri zasebniku ali ima sklenjeno pogodbo o bivanju v dijaškem domu skladno s predpisi, ki urejajo subvencioniranje bivanja študentov in dijakov.

Štipendist kateremu je dodeljena državna štipendija in dodatek za bivanje ni upravičen do subvencionirane mesečne vozovnice, je pa upravičen do letne subvencioniranje vozovnice za 10 voženj na mesec.

2. DODATEK ZA USPEH

Do dodatka za uspeh je upravičen študent, ki je v preteklem šolskem letu dosegel povprečno oceno:

 • od 8,00 do vključno 8,25 (dodatek 17 evr/mesec)
 • nad 8,25 do vključno 8,50 (dodatek 22 evr/mesec)
 • nad 8,50 do vključno 9,00 (dodatek 30 evr/mesec)
 • nad 9,00 (dodatek 40 evr/mesec)

2. DODATEK ZA ŠTIPENDISTE S POSEBNIMI POTREBAMI

Dodatek je mogoče dodeliti štipendistu, ki:

 • mu je priznana invalidnost oz. telesna okvara na podlagi:
  • odločbe Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (ZPIS) ali
  • odločbe Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje (ZRSZ), ali
 • a katerega starši prejemajo dodatek za nego otroka, ki potrebuje posebno nego in varstvo, ali
 • je  usmerjen v prilagojen program vzgoje in izobraževanja (samo za srednješolsko izobraževanje oziroma samo za dijake).