Univerza v Ljubljani

EKONOMSKA FAKULTETA

 

Kardeljeva ploščad 17, 1000 Ljubljana

Info telefon: 01 5892 400

www.ef.uni-lj.si

Študentski svet EF: [email protected]

Študentska organizacija EF: [email protected]

OMEJITVE IN POGOJI ZA VPIS (2020/2021)

Visoka poslovna šola: 63 točk. Trajanje študija: 3 leta

Univerzitetna ekonomska in poslovna šola: 60 točk. Trajanje študija: 3 leta

MOŽNOSTI ZAPOSLITVE

Diplomanti Ekonomske fakultete so na trgu zelo iskan kader v okviru izbrane usmeritve študijskega programa (UPEŠ 12 različnih usmeritev, VPŠ 9 usmeritev), ki ponuja zelo širok spekter delovnih mest. Diplomanti so zaposljivi na področju vodilnih delovnih mest (direktorji, vodje, sekretarji), širšem področju financ (bančništvo, zavarovalništvo, finančne institucije) in logistike ter kot tržniki, podjetniki, računovodje, analitiki itd.

OBŠTUDIJSKE DEJAVNOSTI

Obštudijska dejavnost na Ekonomski fakulteti je izjemno pestra in našim študentom predstavlja ogromno dodano vrednost tekom študija. Organiziramo številne dogodke na izobraževalnem, športnem, kulturnem in zabavnem področju, kot so npr. predavanja s priznanimi gosti iz poslovnega sveta, praktične delavnice, strokovne ekskurzije v številna evropska mesta, spoznavne dogodke, Business Weekend, oglede podjetij in kulturnih ustanov, dobrodelni teden, smučanja, bowlinge, zabave itd.

ŠTUDENTSKA ORGANIZACIJA EKONOMSKE FAKULTETE

Na Ekonomski fakulteti smo aktivni na področju reševanja študijske problematike ter organizacije obštudijskih aktivnosti. Našim študentom ponujamo pester nabor aktivnosti, kjer si lahko naberejo dodatna znanja in izkušnje ter se povezujejo tako poslovno, kot tudi osebno. Širša ekipa Povezani EF šteje preko 50 aktivnih članov, ki jo sestavljamo skupina proaktivnih in ambicioznih študentov. Smo pravi prijatelji in izjemno povezana družba, ki ima vedno ogromno idej.

»Študij na Ekonomski fakulteti je čudovita in enkratna izkušnja. Na fakulteti vlada sproščeno vzdušje, poleg tega pa smo izjemno mednarodna fakulteta, ki ti ponuja ogromno možnosti za osebni razvoj in napredek. Že tekom študija se lahko odpraviš v mednarodno okolje na več kot 200 partnerskih šol in tako izkusiš mednarodno okolje, poleg teoretičnega in praktičnega znanja pa na fakulteti dobiš tudi veliko novih poznanstev in prijateljstev, ki trajajo celo življenje!«

ŠTUDIJSKE SMERI

Denar in finance

Poslovna ekonomija

Mednarodna ekonomija

Bančni in finančni management

Management

Mednarodno poslovanje (tudi v ang)

Podjetništvo

Poslovna logistika (Oskrbovalne verige in logistika)

Poslovna informatika

Računovodstvo in revizija

Trženje (tudi v ang)

Turizem

Bančni in finančni management (vsš)

Management  (vsš)

Podjetništvo    (vsš)

Poslovna informatika (vsš)

Poslovna logistika (Oskrbovalne verige in logistika) (vsš)

Računovodstvo (vsš)

Trženje (vsš)

Turizem (vsš)