Prehrana

Zgodba o študentski prehrani je ena tistih pozitivnih zgodb, po kateri večina študentov tudi pozna, saj smo z njo korenito izboljšali položaj študentov. Zgodovina študentske prehrane sega že vse v leto 1985, a so boni, kot jih poznamo danes, vzporedno s hitrim tehnološkim napredkom sistemsko zaživeli šele v letu 2010. Zadnja sprememba na področju študentske prehrane se je zgodila v novembru 2017, saj lahko od takrat dalje študentje bone koristimo do 21.ure. Vrednost bona pa je 2,69 €.

Upravičenci do študentske prehrane

Po Zakonu o subvencioniranju študentske prehrane (ZSŠP) so “upravičenci do subvencionirane študentske prehrane vse osebe s statusom študenta, ki se izobražujejo na višjih strokovnih šolah in visokošolskih zavodih v Republiki Sloveniji ter niso v delovnem razmerju, ne opravljajo gospodarske, poklicne ali kmetijske dejavnosti oziroma poslovodne funkcije kot edini ali glavni poklic po predpisih o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju in niso prejemniki pokojnine, razen prejemniki družinske pokojnine. Upravičenci do subvencionirane študentske prehrane so tudi vsi študenti tujih univerz, ki v Republiki Sloveniji opravljajo študijske obveznosti v okviru mednarodnih izmenjalnih programov. Zanje veljajo enaki pogoji kot za študente, ki se izobražujejo na višjih strokovnih šolah in visokošolskih zavodih v Republiki Sloveniji.”

VSE O ŠTUDENTSKI PREHRANI TER O PRIJAVI V SISTEM SUBVENCIONIRANE ŠTUDENTSKE PREHRANE NAJDETE NA PORTALU “ŠTUDENTSKA PREHRANA“!

Rezultat iskanja slik za Å¡tudentska prehrana