Prehrana

Zgodba o študentski prehrani je ena tistih pozitivnih zgodb, po kateri večina študentov tudi pozna, saj smo z njo korenito izboljšali položaj študentov. Zgodovina študentske prehrane sega že vse v leto 1985, a so boni, kot jih poznamo danes, vzporedno s hitrim tehnološkim napredkom sistemsko zaživeli šele v letu 2010. Študentu pripada en subvencioniran obrok vsak delovni dan. Dnevno se lahko koristi največ dve subvenciji, in sicer od 7. do 22. ure.

Višina subvencije obroka znaša 2,82 evra.

Upravičenci do študentske prehrane

Upravičenci do subvencionirane študentske prehrane so vse osebe s statusom študenta, ki se izobražujejo na višjih strokovnih šolah in visokošolskih zavodih v Republiki Sloveniji ter niso v delovnem razmerju, ne opravljajo gospodarske, poklicne ali kmetijske dejavnosti oziroma poslovodne funkcije kot edini ali glavni poklic po predpisih o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju in niso prejemniki pokojnine, razen prejemniki družinske pokojnine. Upravičenci do subvencionirane študentske prehrane so tudi vsi študenti tujih univerz, ki v Republiki Sloveniji opravljajo študijske obveznosti v okviru mednarodnih izmenjalnih programov. Zanje veljajo enaki pogoji kot za študente, ki se izobražujejo na višjih strokovnih šolah in visokošolskih zavodih v Republiki Sloveniji.

VSE O ŠTUDENTSKI PREHRANI TER O PRIJAVI V SISTEM SUBVENCIONIRANE ŠTUDENTSKE PREHRANE NAJDETE NA PORTALU “ŠTUDENTSKA PREHRANA“!

Rezultat iskanja slik za Å¡tudentska prehrana