Maturitetni koledar – Splošna matura

Spomladanski rok

15.11.2018 Rok za oddajo predprijave
30.03.2019 Zadnji rok za prijavo kandidatov k splošni maturi in k izpitu iz maturitetnega predmeta v spomladanskem izpitnem roku na šoli
16.04.2019 Rok za oddajo seminarskih nalog, vaj in poročil za praktični del izpita na šoli
29.04.2019 Rok za zamenjavo izbirnega predmeta ali ravni zahtevnosti na šoli zaradi omejitve vpisa na visokošolske zavode
07.05.2019 Slovenščina ali italijanščina ali madžarščina – prvi del (izpitna pola 1 – esej)
09.05.2019 – 23.05.2019 Izpitni nastopi pri glasbi in sodobnem plesu
14.05.2019 Šola seznani kandidate s točkami praktičnega dela maturitetnega izpita
16.05.2019 Glasbeni stavek – izpitna pola A
19.05.2019 Zadnji rok za poznejšo prijavo iz upravičenih razlogov
25.05.2019 Zadnji rok za predložitev dokazil oziroma pisno odjavo na šoli
29.05.2019 Slovenščina ali italijanščina ali madžarščina – drugi del (izpitna pola 2)
30.05.2019 Filozofija, psihologija, sociologija
31.05.2019 Biologija
01.06.2019 Angleščina
03.06.2019 Geografija
04.06.2019 Mehanika, elektrotehnika, računalništvo, biotehnologija, ekonomija, materiali, informatika, likovna teorija, glasba, sodobni ples, teorija in zgodovina drame in gledališča
05.06.2019 Umetnostna zgodovina
06.06.2019 Nemščina, francoščina
07.06.2019 Zgodovina
08.06.2019 Matematika
10.06.2019 Kemija
11.06.2019 Ruščina, latinščina, grščina
12.06.2019 Italijanščina, drugi jeziki na narodnostno mešanem območju (slovenščina v Prekmurju, slovenščina v Slovenski Istri, madžarščina v Prekmurju ali italijanščina v Slovenski Istri)
13.06.2019 Francoščina, španščina
14.06.2019 Fizika
13.06.2019 – 22.06.2019 Ustni del mature
11.07.2019 Seznanitev kandidatov z uspehom pri splošni maturi
14.07.2019 Rok za pisno zahtevo za vpogled v izpitno dokumentacijo
17.07.2019 – 26.07.2019 Vpogledi v izpitno dokumentacijo
14.01.2019 Rok za oddajo vloge za vračanje izpitne dokumentacije kandidatu za splošno maturo 2019

Jesenski rok

12.07.2019 Zadnji rok za prijavo kandidatov k splošni maturi in k izpitu iz maturitetnega predmeta v jesenskem izpitnem roku na šoli
14.08.2019 Zadnji rok za poznejšo prijavo iz upravičenih razlogov
20.08.2019 Zadnji rok za predložitev dokazil oziroma pisno odjavo na šoli
24.08.2019 Slovenščina ali italijanščina ali madžarščina – prvi in drugi del (izpitna pola 1 – esej, izpitna pola 2)
26.08.2019 Matematika
27.08.2019 – 29.08.2019 Tuji jeziki in izbirni predmeti (kandidat dobi individualni razpored opravljanja izpitov splošne mature na šoli)
30.08.2019 Glasbeni stavek – izpitna pola A
31.08.2019 – 03.09.2019 Izpitni nastopi pri glasbi in sodobnem plesu
24.08.2019 – 04.09.2019 Ustni del mature
17.09.2019 Seznanitev kandidatov z uspehom pri splošni maturi
20.09.2019 Rok za pisno zahtevo za vpogled v izpitno dokumentacijo
23.09.2019 – 30.09.2018 Vpogledi v izpitno dokumentacijo
14.01.2020 Rok za oddajo vloge za vračanje izpitne dokumentacije kandidatu za splošno maturo 2019