Obštudijsko udejstvovanje

Študentsko življenje je poleg dijaškega eden izmed najlepših obdobji v našem življenju. Poleg študija je ta čas perfekten za spoznavanje novih interesov in hobijev. Za vključevanje v obštudijske aktivnosti  obstaja veliko možnosti. Za to skrbijo študentske organizacije posameznih univerz in zveza ŠKIS katera pokriva lokalne skupnosti.

ŠOS

https://www.studentska-org.si/

Študentska organizacija Slovenije (ŠOS) je stanovska organizacija vseh slovenskih študentk in študentov ter se kot taka zavzema za uresničevanje in varovanje njihovih interesov in potreb na slovenskih fakultetah, akademijah, visokih in višjih strokovnih šolah ter visokošolskih zavodih v tujini.

ŠOU v Ljubljani

https://www.sou-lj.si/sl

Študentska organizacija Univerze v Ljubljani (ŠOU) je demokratično organizirana skupnost, ki zastopa pravice in interese študentov Univerze v Ljubljani in samostojnih visokošolskih zavodov, ki so člani ŠOU v Ljubljani, se zavzema za njihovo uresničitev, ter skrbi za kakovosten študij ter pestro in kakovostno študentsko življenje. ŠOU v Ljubljani avtonomno izvaja študentske interesne in obštudijske dejavnosti ter vodi študentsko politiko na področjih izobraževanja, socialnega in ekonomskega položaja študentov ter mednarodnega sodelovanja.

ŠOUM

https://www.soum.si/

Študentska organizacija Univerze v Mariboru (ŠOUM) je stanovska skupnost študentov mariborske univerze. Organizirana je na podlagi Zakona o skupnosti študentov, sprejetega leta 1994, in primerjalno z drugimi evropskimi nacionalnimi, univerzitetnimi in lokalnimi študentskimi združenji avtonomno skrbi za izvajanje študentskih interesnih in obštudijskih dejavnosti ter vodi študentsko politiko na področju izobraževanja, socialnega in ekonomskega položaja študentov ter mednarodnega sodelovanja.

ŠOUP

https://soup.si/sl

Na obali pa za obštudijsko življenje skrbi Študentska organizacija univerze na primorskem (ŠOUP). Osnovna dejavnost ŠOUP-a je organiziranje in izvajanje programov in projektov obštudijskih dejavnosti za študente Univerze na Primorskem ter za študente ostalih visokošolskih zavodov in fakultet na tem območju.

ŠKIS

https://skis-zveza.si/