Univerze

UNIVERZA V LJUBLJANI (UL) 

Univerza v Ljubljani je najstarejša in največja visokošolska ter znanstveno raziskovalna ustanova v Sloveniji, ustanovljena leta 1919. Danes jo obiskuje nekaj čez 40.000 študentov, zaposluje pa več kot 5800 visokošolskih učiteljev, raziskovalcev, asistentov in strokovnih in administrativnih sodelavcev na 23 fakultetah in treh umetniških akademijah. Osrednje poslopje, akademije in številne fakultete se nahajajo v mestnem jedru. Novejše univerzitetne stavbe stojijo na obrobju Ljubljane, kar daje univerzi in njenim študentom pridih vsenavzočnosti v mestu.

UNIVERZA V MARIBORU (UM)

Univerza v Mariboru je druga največja in druga najstarejša univerza pri nas. Na njej študira okrog 14 000 študentov, zanje pa skrbi približno 1800 zaposlenih in zato nosi izredno pomembno vlogo v regiji. Je avtonomna, znanstveno-raziskovalna in izobraževalna ustanova, katere namen je odkrivanje znanja, skrb za znanje ter prenašanje znanja skozi vsepovezanost humanistike, družboslovja, tehnike, ekonomije, medicine, naravoslovja, prava, pedagoških ved in umetnosti v širšo družbeno skupnost.

UNIVERZA NA PRIMORSKEM (UP)

Univerza na Primorskem ima s tujimi univerzami, lokalnimi skupnostmi, gospodarstvom in državnimi institucijami položaj partnerja v prostoru narodnostnega in kulturnega stika. UP predstavlja laboratorij intelektualnega kapitala, ki zagotavlja prostoru jugozahodne Slovenije potencial za preboj med najhitreje razvijajoče se evropske regije.

UNIVERZA V NOVI GORICI (UNG)

Univerza v Novi Gorici bo raziskovalna in mednarodno uveljavljena univerza, ki bo v regiji in širše prepoznana kot gonilna sila družbenega razvoja. Z inovativnimi pristopi poučevanja bo razvijala pedagoško odličnost na sodobnih študijskih programih, ki bodo domačim in tujim študentom zagotavljali visoko stopnjo zaposljivosti. 
Svoj moto, “z znanjem do zmage”, bo uveljavljala z zagotavljanjem ustvarjalnega okolja za raziskovalce, profesorje in študente in s tem omogočala doseganje vrhunskih rezultatov na prodornih znanstvenih, tehnoloških in umetniških področjih.