Prijavni roki

 • VISOKOŠOLSKI ZAVODI
  17. in 18. februar 2023 – informativni dnevi
  17. februar -20. marec 2023: PRVI PRIJAVNI ROK
  5. april 2023 – kandidati bodo obveščeni o stanju prve prijave
  23. junij – 7. julij 2023: PREIZKUSI NADARJENOSTI – preizkusi posebnih nadarjenosti, sposobnosti in spretnosti na visokošolskih zavodih. Razen na akademiji za glasbo, kjer bo sprejemni izpit za program Glasbena umetnost potekal 19. maja.
  10. do 20. julij 2023: potekal bo izbirni postopek za prvi prijavni rok. Do 21. julija 2023 bodo kandidati po pošti prejeli informacijo o tem, ali so sprejeti na izbrano fakulteto
  24. julija do 17. avgust 2023: VPIS sprejetih v prvem roku.
  18. avgust 2023: objava prostih mest za DRUGI PRIJAVNI ROK
  21. do 25. avgust 2023: DRUGI PRIJAVNI ROK za oddajo prijave za vpis.
  5. do 8. september 2023: PREIZKUSI NADARJENOSTI – preizkusi posebnih nadarjenosti in psihofizičnih sposobnosti na visokošolskih zavodih.
  15. do 20. septembra 2023: IZBIRNI POSTOPEK za drugi prijavni rok. Do 21. septembra boste prejeli po pošti sklep o rezultatih drugega roka izbirnega postopka.
  22. do 30. september 2023: VPIS sprejetih v drugem prijavnem roku
  22. do 25. september 2023, do 12.00: možnost zapolnitve še prostih vpisnih mest na visokošolskih zavodih.
  do 30. september 2023: vpis sprejetih v okviru možnosti za zapolnitev še prostih mest. 

  VIŠJE ŠOLE

 • 17. in 18. februar 2023 – informativni dnevi
 • 20. februar – 17. marec 2023: PRIJAVA za vpis z elektronskim  prijavnim obrazcem na spletni strani Višješolske prijavne službe www.vss-ce.com/vp.
 • do 19. aprila 2023: Višješolska prijavna služba v aprilu na spletni stran objavi seznam šol z omejitvami vpisa.
 • do 15. junija 2023: kandidati so obveščeni o roku za opravljanje preizkusa posebne nadarjenosti oz. psihofizične sposobnosti.
 • 28. junij do 7. julij 2023: opravljanje preizkusa posebne nadarjenosti oz. psihofizične sposobnosti.
 • do 21. julija 2023: Višješolska prijavna služba bo kandidate, ki so se za vpis prijavili s prvo prijavo, PISNO SEZNANILA z izidom.
 • do 11. avgusta 2023 Višješolska prijavna služba sprejema morebitne pritožbe kandidatov (prve prijave).
 • do 22. avgusta 2023: Višješolska prijavna služba objavi informacije o morebitnih še prostih mestih.
 •  25. avgust – 31. avgust 2023: prijave za vpis z elektronskim prijavnim obrazcem na spletni strani Višješolske prijavne službe www.vss-ce.com/vp.
 • do 22. septembra 2023: Višješolska prijavna služba bo kandidate, ki so se za vpis prijavili z drugo prijavo, pisno seznanila z izidom izbirnega postopka.
 • do 29. septembra 2023: Višješolska prijavna služba sprejema morebitne pritožbe kandidatov (druge prijave).
 • do 6. oktobra 2023: naknadni vpis izrednih študentov še na prosta vpisna mesta.