Prijavni roki

 • VISOKOŠOLSKI ZAVODI
  1. in 13. februar 2021 – informativni dnevi
  1. februar – 19. marec 2021: PRVI PRIJAVNI ROK
  1. april 2021 – kandidati bodo obveščeni o stanju prve prijave
  1. junij – 9. julij 2021: PREIZKUSI NADARJENOSTI – preizkusi posebnih nadarjenosti, sposobnosti in spretnosti na visokošolskih zavodih. Razen na akademiji za glasbo, kjer bo sprejemni izpit za program Glasbena umetnost potekal 28. maja . 
  1. do 23. julij 2021: potekal bo izbirni postopek za prvi prijavni rok. Do 30. julija bodo kandidati po pošti prejeli informacijo o tem, ali so sprejeti na izbrano fakulteto.
  1. – 17. avgust 2021: VPIS sprejetih v prvem roku.
  1. avgust 2021: objava prostih mest za DRUGI PRIJAVNI ROK
  1. – 27. avgust 2021: DRUGI PRIJAVNI ROK za oddajo prijave za vpis.
  1. – 10. september 2021: PREIZKUSI NADARJENOSTI – preizkusi posebnih nadarjenosti in psihofizičnih sposobnosti na visokošolskih zavodih.
  1. do 21. septembra 2021: IZBIRNI POSTOPEK za drugi prijavni rok. Do 22. septembra boste prejeli po pošti sklep o rezultatih drugega roka izbirnega postopka.
  1. – 30. september 2021: VPIS sprejetih v drugem prijavnem roku
  1. – 24. september 2021, do 12.00: možnost zapolnitve še prostih vpisnih mest na visokošolskih zavodih.
  1. – 30. september 2021: vpis sprejetih v okviru možnosti za zapolnitev še prostih mest.

  VIŠJE ŠOLE

 • 12. in 13. februar 2021: INFORMATIVNI DNEVI.
 • 15. februar – 18. marec 2021: PRIJAVA za vpis z elektronskim  prijavnim obrazcem na spletni strani Višješolske prijavne službe www.vss-ce.com/vp.
 • do 26. aprila 2021: Višješolska prijavna služba v aprilu na spletni stran objavi seznam šol z omejitvami vpisa.
 • do 15. junija 2021: kandidati so obveščeni o roku za opravljanje preizkusa posebne nadarjenosti oz. psihofizične sposobnosti.
 • 28. junij do 9. julij 2021: opravljanje preizkusa posebne nadarjenosti oz. psihofizične sposobnosti.
 • do 21. julija 2021: Višješolska prijavna služba bo kandidate, ki so se za vpis prijavili s prvo prijavo, PISNO SEZNANILA z izidom.
 • do 23. avgusta 2021: opravi se VPIS kandidatov, ki so izbrani na podlagi Prijave za vpis in o tem obveščeni s strani Višješolske prijavne službe.
 • do 23. avgusta 2021: Višješolska prijavna služba objavi informacije o morebitnih še prostih mestih.
 •  24. avgust – 31. avgust 2021: prijave za vpis z elektronskim prijavnim obrazcem na spletni strani Višješolske prijavne službe www.vss-ce.com/vp.
 • do 23. septembra 2021: Višješolska prijavna služba bo kandidate, ki so se za vpis prijavili z drugo prijavo, pisno seznanila z izidom izbirnega postopka.
 • do 30. septembra 2021: Višješolska prijavna služba sprejema morebitne pritožbe kandidatov.
 • do 30. oktobra 2021: naknadni vpis izrednih študentov še na prosta vpisna mesta.