Zdravstvo

ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE DO 26. LETA

Mladi do 26. leta starosti so upravičeni do brezplačnega zdravstvenega zavarovanja, ki jim pripada na podlagi njihovih staršev oz. skrbnikov, v kolikor ti ne izpolnjujejo pogojev za zavarovanje drugačne narave (npr. status samostojnega podjetnika, sklenjeno delovno razmerje itd.). Mladi imajo torej krite celotne zdravstvene storitve z naslova obveznega zdravstvenega zavarovanja, kar pomeni, da nakup dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja ni potreben. Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije podatke o statusu pridobi sam, tako da dijaki oz. študenti z urejanjem zavarovanja nimajo dodatnih obveznosti.