Univerza v Mariboru

EKONOMSKO-POSLOVNA FAKULTETA

 

[email protected]  / [email protected]

Ekonomske in poslovne vede – Univerzitetni študijski program I. stopnje

Usmeritve (izbereš pri vpisu v 2. letnik študija):

Ekonomija

Elektronsko poslovanje

Finance in bančništvo

Management in organizacija poslovanja

Marketing

Mednarodna poslovna ekonomija

Podjetništvo

Računovodstvo, revizija in davščine

Poslovna ekonomija – Visokošolski študijski program I. stopnje

Usmeritve (izbereš pri vpisu v 2. letnik študija):

Ekonomika in upravljanje javnega sektorja

Management

Marketing

Mednarodno poslovanje

Podjetništvo

Poslovne finance in bančništvo

Računovodstvo in davščine

Turizem

Ekonomsko-poslovna fakulteta Univerze v Mariboru je odprta, do študentov prijazna fakulteta. Poleg visoke kakovosti študijskih in obštudijskih dejavnosti, predaje strokovnega znanja in dobre zaposljivosti študentov diplomantov, kar je zagotovo cilj vsakega študenta, lahko del študentskega časa na fakulteti študenti izkoristijo za mednarodno izmenjavo, za strokovna in športna srečanja z drugimi študenti, za učenje jezikov in za vrsto drugih dobro organiziranih obštudijskih dejavnosti. Kakovost študijskih programov je potrjena z evropsko akreditacijo ECBE in ameriškima akreditacijama AACSB in ACBSP. Mednarodna akreditacija AACSB pa fakulteto umešča med 5 % najboljših poslovno – ekonomskih šol na svetu. Fakulteta je razvila prijazno okolje za študente, ki imajo poleg študija še dodatne aktivnosti na kulturnem, umetniškem in športnem področju.

Fakulteta: Ime: Priimek: Funkcija: Kontakt:
Ekonomsko-poslovna fakulteta UM Nomi Hrast Prodekan, predsednik ŠS [email protected]
Nejc Fir Koordinator tutorjev [email protected]