Univerza v Ljubljani

FAKULTETA ZA ARHITEKTURO

 

Zoisova cesta 12, 1000 Ljubljana

Telefon: (01) 200 07 49

https://www.fa.uni-lj.si/, http://razstava.fa.uni-lj.si/vpis/

Študentski svet FA: [email protected]

OMEJITVE IN POGOJI ZA VPIS (2020/2021)

Na Fakulteti za arhitekturo v Ljubljani sta dve smeri študija, arhitektura in urbanizem. Študij arhitekture je enoviti magistrski program, ki traja 5 let, študij urbanizma pa ima dve bolonjski stopnji, torej 3 leta prvostopenjskega univerzitetnega študija in 2 leti drugostopenjskega magistrskega. Opraviti je potrebno tudi preizkus sposobnosti. Če je prijavljenih več kandidatov, kot je vpisnih mest, se šteje za študij arhitekture uspeh pri preizkusu sposobnosti 75 % točk, za študij urbanizma se šteje uspeh pri preizkusu sposobnosti 80 % točk.

MOŽNOSTI ZAPOSLITVE

Po končanem študiju se lahko arhitekt zaposli v projektivnih birojih, v upravnih in svetovalnih službah prostorskega načrtovanja, na občinah in ministrstvih ter v teoretski praksi. Deluje lahko tudi na vseh področjih oblikovanja, od grafičnega do industrijskega ter scenskega. Urbanist se lahko zaposli v arhitekturno – urbanističnih birojih, v raziskovalnih in razvojnih institucijah, na občinah in ministrstvih.

OBŠTUDIJSKE DEJAVNOSTI

Na fakulteti se vsako leto organizira predavanja tako domačih kot tujih strokovnjakov, delavnice učenja raznih veščin in t. i. »arhižure«, dogodke ob zaključku semestra in vsakoletne končne razstave.

ŠTUDENTSKA ORGANIZACIJA FAKULTETE ZA ARHITEKTURO

Na ŠOFA organiziramo nore zabave, ki so posebne ravno zaradi tega, ker potekajo na fakulteti, s tem lahko poslušaš underground izvajalce v predavalnici, kjer boš čez nekaj ur imel predavanje.

Naš študij temelji na temu, da moraš elemente v prostoru zaznati z lasnimi čuti, zato organiziramo med drugim tudi ekskurzije, ki nas popeljejo v svet. Poleg tega vsako leto študentom financiramo karte za arhitekturne festivale, kjer lahko poslušamo najbolj udarne zastopnike arhitekture.

»Tekom študija boste usvojili jezik, s katerim se boste naučili izražati svoje prostorske ideje. Dobili boste podlago teoretskih znanj, prav tako pa boste usposobljeni za likovno in tehnično izražanje. Skozi praktične predmete se boste naučili uporabe raziskovalnih in analitičnih metod, principov oblikovanja, nenazadnje pa tudi praktične uporabe raznoraznih računalniških programov. Ob izdelavi študijskih projektov boste pridobili veščine komuniciranja o prostoru in aktualnih prostorskih temah ter boste uposobljeni za reševanje in sodelovanje v širših diskurzih vezanih na prostor in okolje v katerem živimo.«

ŠTUDIJSKE SMERI

Arhitektura

Urbanizem