Univerza v Ljubljani

FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE

 

Kardeljeva ploščad 5, 1000 Ljubljana, Slovenija

Telefon 01 58 05 100

email: [email protected]

www.fdv.uni-lj.si

Študentski svet FDV: [email protected]

Študentska organizacija FDV: [email protected]

OMEJITVE IN POGOJI ZA VPIS (2020/2021)

Komunikologija – Tržno komuniciranje in odnosi z javnostmi (73 točk), Mednarodni odnosi (80,5 točk), Novinarstvo (54 točk), Sociologija – Kadrovski menedžment (60 točk). Ostali programi v preteklem letu niso imeli omejitve.

MOŽNOSTI ZAPOSLITVE

Družboslovni informatiki, podatkovni analitiki, novinarji, uredniki, kadroviki, politologi, politični svetovalci, strokovni sodelavci v mednarodnih organizacijah načrtovalci, svetovalci in izvajalci tržnokomunikacijskih dejavnosti v oglaševanju, pri odnosih z javnostmi, spletnem komuniciranju, medijskem načrtovanju, itd.

OBŠTUDIJSKE DEJAVNOSTI

Možnost sodelovanja v društvih, ki so usmerjena glede na izobraževalni program, mednarodne ekskurzije, vključevanje v športne ekipe (košarka, nogomet), okrogle mize na teme aktualnega dogajanja, dobrodelne akcije, brucovanja, Kardeljeve igre, meddruštveni dogodki, PR teater, Fanfara …

ŠTUDENTSKA ORGANIZACIJA FAKULTETE ZA DRUŽBENE VEDE

ŠOFDV je organizacija samoupravne skupnosti študentov, v katero se združujejo vsi študentje Fakultete za družbene vede. ŠOFDV sprejema, organizira in izvaja programe interesne dejavnosti študentov na področju kulture, športa, obštudijskega izobraževanja, mednarodnega sodelovanja, mladinskega turizma, založništva, informiranja, tehnične kulture in drugih področji interesnega delovanja študentov FDV. Poleg tega povezuje različna formalna in neformalna združenja študentov ter zagotavlja obveščenost študentov FDV o vseh zanje pomembnih vprašanjih.

»Prednost FDV-ja vidim predvsem v izjemno razgibanem obštudijskem življenju. Vsak študent lahko najde nekaj zase, saj društva ponujajo izobraževalne, zabavne, dobrodelne, športne in strokovne vsebine, kjer lahko dopolnimo in nadgradimo znanje, ki smo ga pridobili na predavanjih.«

ŠTUDIJSKE SMERI

Družboslovna informatika

Komunikologija – medijske in komunikacijske študije

Komunikologija – tržno komuniciranje in odnosi z javnostmi

Kulturologija – študije kultur in ustvarjalnosti

Mednarodni odnosi

Novinarstvo

Obramboslovje

Politologija – javne politike in uprava

Politologija – študije politike in države

Sociologija

Sociologija – kadrovski menedžment